Werkwijze

Zodra een vraaggezin zich heeft aangemeld, gaat Buurtgezinnen.nl met de vraagouder(s) in gesprek:

  • Aan wat voor soort ondersteuning hebben zij behoefte?
  • Wat vinden ze belangrijk in de opvoeding?
  • Wat verwachten ze van een steungezin?
  • Wat kunnen zij doen voor het steungezin of de buurt?

Als dat helder is gaat de coördinator van Buurtgezinnen samen met de vraagouders op zoek naar een geschikt steungezin in de buurt.

Steungezin

Een steungezin is een gezin met ervaren ouders die een gezin in hun buurt willen helpen. Ze krijgen daar geen geld voor. Is er een steungezin gevonden en is de kennismaking van beide kanten positief, dan maken de gezinnen onder leiding van de coördinator van Buurtgezinnen.nl afspraken voor een proefperiode. Als die proefperiode voor beide gezinnen, ouders en kinderen, positief verlopen is, dan worden definitieve afspraken gemaakt. Deze afspraken worden zwart op wit vastgelegd in een contract. In dit contract staan ook de huisregels van Buurtgezinnen.nl.

Competentieprofiel

 

Ieder half jaar bespreekt de coördinator van Buurtgezinnen.nl met beide gezinnen of ze tevreden zijn over hoe het gaat en of ze nog met elkaar verder willen.

Steungezinnen hebben een belangrijke rol die soms moeilijk kan zijn. Daarom worden zij op hun beurt, ondersteund door Buurtgezinnen.nl. Omdat de veiligheid van kinderen voorop staat, moeten steunouders een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen laten zien. De kosten voor het aanvragen van deze verklaring worden betaald door Buurtgezinnen.nl.

Onderzoek

Buurtgezinnen.nl is een nieuwe vorm van lichte jeugdhulp, die erop gericht is dat meer kinderen in hun eigen gezin kunnen opgroeien. De Hogeschool van Amsterdam is vanaf de oprichting nauw betrokken bij Buurtgezinnen.nl. en monitort de resultaten.