Vraaggezinnen

Herken je dat? Soms lijkt alles tegen te zitten. Problemen stapelen zich op in je gezin en worden steeds zwaarder. Er hoeft dan maar iets te gebeuren of de emmer loopt over. Dan lukt het niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. Of aan jezelf.

Kun je wel wat hulp gebruiken? Misschien kan Buurtgezinnen een handje helpen. Door voor jou en je gezin een gezin in de buurt te vinden dat je kan ondersteunen. Buurtgezinnen is er voor alle gezinnen, die om wat voor reden dan ook, behoefte hebben aan wat ondersteuning bij de opvoeding.
Dit kan bijvoorbeeld zijn dat je kinderen een rustige huiswerkplek wordt geboden, dat ze af en toe een weekend uit logeren gaan, dat een ander gezin meedenkt over de schoolkeuze of je wegwijs maakt bij instanties. Over de invulling van die steun maak je samen met het steungezin afspraken.

Benieuwd wat we al voor andere gezinnen hebben kunnen betekenen? Lees dan eens wat voorbeelden hieronder. Zo krijg je een goed beeld in welke situaties Buurtgezinnen al is ingezet. Voor sommige gezinnen is Buurtgezinnen niet geschikt, omdat er bijvoorbeeld een zwaardere vorm van hulp nodig is. Als je je aanmeldt als vraaggezin wordt dit uiteraard met je besproken.

Voorbeelden uit de praktijk

Alleenstaande moeder met jonge kinderen

Een moeder met twee kleine kinderen (een baby en een tweejarige) woont sinds een jaar in een van de deelnemende gemeenten. Ze heeft zich weten los te maken uit een relatie met veel huiselijk geweld, ze krijgt een Wajong-uitkering en zit in de schuldhulpverlening. De jongste is te vroeg als huil-baby ter wereld gekomen, de oudste heeft een taalachterstand. De moeder kan het huishouden en de opvoeding van de kinderen alleen niet aan. Ze heeft het afgelopen jaar veel formele hulp gehad, maar is met alle trajecten gestopt. Ze zegt daarover: ‘Ze komen praten en maar praten, maar ze helpen mij niet’. Sinds enkele weken krijgt ze tweemaal in de week opvoedondersteuning van een ervaren moeder die een straat verder op woont. Zij past tweemaal in de week op de kinderen en helpt de jonge moeder met het aanbrengen van structuur en het stellen van grenzen. Door haar ervaringsdeskundigheid wekt ze veel vertrouwen.

Vluchtelingengezin

Een vluchtelingengezin uit Somalië heeft sinds enkele jaren een status en woont in één van de deelnemende gemeenten. Het gezin bestaat uit een moeder met een peuter en een baby. De peuter heeft medische problemen en een ontwikkelingsachterstand. De peuterspeelzaal heeft aan de bel getrokken. Buurtgezinnen heeft een steungezin gevonden, een straat verderop met kinderen in de zelfde leeftijd. De moeders spreken wekelijks af, praten met elkaar, terwijl de kinderen samen spelen. De steunmoeder past ook regelmatig op de baby als de vraagmoeder met haar oudste naar het ziekenhuis moet. De vraagmoeder voelt zich erg gesteund en minder alleen. Haar peuter heeft zich heel positief ontwikkeld in korte tijd, is gaan praten en speelt met andere kinderen. De steunmoeder die niet werkt vanwege een chronische ziekte, kan op deze manier toch een maatschappelijke bijdrage leveren. Dit is voor haar erg belangrijk.

Pubergezin

Een moeder met twee pubers is nieuw in de gemeente. Na een echtscheiding is ze in deze gemeente terecht gekomen, omdat ze er werk vond. Ze heeft er nog geen kennissen of vrienden. Ze werkt fulltime en is soms ook nog op de avonden weg. De kinderen zitten hierdoor veel alleen. Voor de jongste pakt dit niet goed uit. Hij hangt veel op straat rond als ze er niet is, met vrienden die geen goede invloed op hem hebben. Via Buurtgezinnen is er een steungezin gevonden; een echtpaar met volwassen kinderen die al uit huis zijn. Als zijn moeder lang moet werken, fietst hij daarheen in plaats van naar een leeg huis. Hij doet er zijn huiswerk en eet er mee. Hij vindt het ‘heel chill’ om een tweede thuis te hebben.

Aanvraag

Kun jij ook wel wat hulp gebruiken en zijn wij actief in jouw gemeente?
Klik dan op aanmelden en vul het formulier in.
Onze plaatselijke coördinator neemt dan zo snel mogelijk contact met je op om te kijken of Buurtgezinnen iets voor jou kan betekenen.

Aanmelden