Onze mensen

De Stichting Buurtgezinnen.nl bestaat uit meer dan 40 lokale coördinatoren, 4 backofficemedewerkers, 6 regiocoördinatoren, een directeur en een Raad van Toezicht.

De directeur (tevens oprichter) Leontine Bibo is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting. Zij legt eenmaal per kwartaal verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Er is een landelijke backoffice die de aanmeldingen van de gezinnen bijhoudt, de website actualiseert, voor de promotie en administratie zorgt en het aanspreekpunt is voor alle vragen.

Het hart van de organisatie wordt gevormd door onze lokale coördinatoren. De lokale coördinatoren voeren de dienstverlening van Buurtgezinnen uit. Zij zijn in hun eigen gemeente contactpersoon voor de gezinnen en verwijzers. Ieder kwartaal komen zij in hun regioteam bij elkaar en wisselen onder leiding van de regiocoördinator ervaringen uit.