Buurtgezinnen.nl is op zoek naar een zeer liefdevol gezin met een groot hart voor een meisje van 6 jaar bij voorkeur woonachtig in Geleen. Het meisje is op 2 jarige leeftijd bij haar pleegouders gaan wonen die haar veel liefde, rust en structuur hebben geboden en enorm veel geïnvesteerd hebben in haar ontwikkeling. Ze heeft nu nog een ontwikkelingsachterstand van 3 jaar. Ze is dol op liedjes zingen, is altijd vrolijk, speelt graag buiten en vindt het heerlijk om veel aandacht te krijgen.

Haar pleegmoeder, op wie ze dol was, is onlangs overleden en pleegvader wil er alles aan doen om goed voor dit meisje te kunnen zorgen. Om hierin balans te houden is meer ondersteuning nodig en zoeken we een gezin die hier een bijdrage aan wil leveren.

Het meisje heeft rust en structuur nodig en een steungezin met verpleegkundige ervaring zou fantastisch zijn. Dit omdat het meisje een hersenbeschadiging heeft opgelopen toen ze nog heel klein was. Omdat er op meerdere dagen hulp via instanties zal worden ingezet is de vraag  naar een steungezin op donderdagmiddag en indien mogelijk een weekend (deel).

Welk gezin wil voor dit lieve, vrolijke meisje en haar pleegvader iets betekenen?

Profiel steungezin

Wij zoeken een gezin in Geleen dat:

  • Op donderdagmiddag van half 4 tot 6 uur en mogelijk een weekend (deel) dit gezin wil ondersteunen bv door iets leuks met het meisje te ondernemen.
  • Mogelijk een steunouder heeft met verpleegkundige ervaring.
  • Veel liefde, rust en structuur kan bieden aan dit vrolijke meisje en begrip heeft voor de situatie.

Heb je interesse? Meld je aan als steungezin via onze website www.buurtgezinnen.nl of mail de coordinator nicole@buurtgezinnen.nl van Buurtgezinnen.nl in Sittard.