Voor dit gezin hebben wij een steungezin gevonden.

Voor een Afghaanse gezin, bestaande uit een alleenstaande vader en zes kinderen zoeken we een gezellig speelgezin voor de jongste dochter van 11. Het gezin woont hier sinds kort en de kinderen hebben recent hun moeder verloren. Ondanks hun grote verdriet toont het gezin veerkracht. De vader vindt het van groot belang dat hij en de kinderen snel in contact komen met de mensen uit de buurt en leeftijdsgenoten. Niet alleen om het Nederlands goed onder de knie te krijgen, maar ook om hier een sociaal netwerk op te bouwen zodat de kinderen hier gelukkig kunnen worden en een toekomst op kunnen bouwen.

Het meisje van elf gaat sinds half augustus naar de basisschool en spreekt al behoorlijk Nederlands (ook Engels). Ze wil later directeur worden en veel reizen! Zij zou het ontzettend leuk vinden om op woensdagmiddag in een ander gezin, bij voorkeur met meisje(s) te komen spelen en zo spelenderwijs haar Nederlands te verbeteren. Ze is leergierig, houdt van knutselen en spelletjes doen en vindt het leuk om de wijk beter te leren kennen. In welk gezin is dit lieve meisje op woensdagmiddag welkom?

Profiel steungezin

Buurtgezinnen.nl zoekt een steungezin in Roosendaal:

  • In de wijk Kalsdonk of daar vlakbij.
  • Waar ze op woensdagmiddag kan spelen, bij voorkeur met een meisje van dezelfde leeftijd.
  • Dat een bijdrage wil leveren aan de taalontwikkeling en integratie van dit meisje.
  • Dat haar de eerste paar weken uit school op kan halen, totdat ze gewend is.