Veel gestelde vragen2017-05-21T12:18:53+01:00

Veel gestelde vragen

Hoe kan ik me aanmelden als vraaggezin?2020-06-17T08:52:47+01:00

Je kunt je aanmelden via deze website. Je moet wel wonen in een gemeente die mee doet aan Buurtgezinnen.

Dit kun je zien op de pagina Waar? Nadat je je aangemeld hebt, neemt de coördinator van Buurtgezinnen binnen enkele dagen contact met je op om een kennismakingsbezoek te plannen.

Wanneer kom ik in aanmerking als vraaggezin?2018-08-19T11:41:08+01:00

Vraaggezin kun je worden als je merkt dat je kinderen iets te kort (dreigen te) komen in de opvoeding en als je behoefte hebt aan ondersteuning bij de opvoeding van je kinderen. Vaak staan opvoedingsproblemen niet op zichzelf, maar zijn er meer problemen (geen werk, geen geld, ziekte, persoonlijke problemen, relatieproblemen enzovoorts). Die problemen kunnen zo groot worden en zo veel spanning geven dat de kinderen er onder lijden. Ze zorgen ervoor dat ouders te weinig energie over houden voor de kinderen.

Ook zonder bijkomende problemen kom je in aanmerking voor vraaggezin. Het gaat erom dat je je zorgen maakt over je kinderen en dat je hulp wilt bij het geven van een goede opvoeding.

Die hulp ga je krijgen van ervaren ouders uit de buurt.

Soms heb je maar kort een steuntje in de rug nodig, maar het kan ook gaan om een langere periode.

Welke gezinnen komen niet in aanmerking als vraaggezin?2020-01-07T10:55:54+01:00

Soms is zwaardere professionele hulp nodig en is Buurtgezinnen niet geschikt, omdat het te veel vraagt van de vrijwillige steungezinnen. Dit zal per situatie worden bekeken en met de betrokken personen worden besproken.

Mogelijke contra-indicaties zijn:

 • Ernstige verslavingsproblemen of psychiatrische problemen binnen het vraaggezin
 • Onveilige situatie binnen het vraaggezin die leidt tot kinderbeschermingsmaatregel
 • Ouders spreken zo gebrekkig Nederlands (of Engels), dat het communicatie bemoeilijkt
 • Verstandelijke beperking van vraagouders
 • Ouders zijn verwikkeld in een vechtscheiding
Welke eisen worden er gesteld aan vraaggezinnen?2015-07-16T09:45:40+01:00

Vraaggezinnen moeten bereid zijn om:

 • open en eerlijk te zijn in hun contact met de steunouders
 • iets (terug) te doen voor het steungezin of andere mensen in hun omgeving
 • samen te werken met medewerkers van de Stichting Buurtgezinnen.nl en zich te houden aan de huisregels en gemaakte afspraken
Wat houdt het in om steungezin te zijn?2015-07-16T09:46:34+01:00

Als steungezin word je voor een korte of langere periode de steun- en toeverlaat voor een vraaggezin op het gebied van de opvoeding van de kinderen. Welke ondersteuning je als steungezin biedt en hoeveel tijd je erin steekt, is afhankelijk van de afspraken die je hierover maakt met het vraaggezin. De ondersteuning die je biedt, kan veranderen in de loop van de tijd.

Hoeveel tijd kost het om steungezin te zijn?2015-07-16T09:49:06+01:00

Welke ondersteuning je als steungezin biedt en hoeveel tijd je erin steekt, is afhankelijk van de afspraken die je hierover maakt met het vraaggezin. Steungezinnen zijn meestal een halve dag tot een dag in de week betrokken bij hun vraaggezin.

Aan welke eisen moet een steungezin voldoen?2020-01-07T10:57:19+01:00

Steunouders zijn:

 • ervaren ouders
 • zonder justitieel verleden (Verklaring Omtrent Gedrag nodig)
 • die graag wat willen doen voor kinderen en gezinnen in de buurt die het moeilijk hebben
 • en die daar tijd voor hebben

Steungezinnen moeten bereid zijn om:

 • open en eerlijk te zijn in hun contact met de vraagouders
 • samen te werken met medewerkers van de Stichting Buurtgezinnen.nl en zich te houden aan de huisregels en gemaakte afspraken

Voor steunouders heeft Buurtgezinnen een competentieprofiel opgesteld. In dit profiel staat beschreven wat je moet kennen en kunnen om een goede steunouder te zijn. Kandidaat-steunouders kunnen dit profiel aanvragen via info@buurtgezinnen.nl.

Ook eenoudergezinnen kunnen steungezin zijn.

Hoe zit het met eenoudergezinnen?2015-02-12T16:33:50+01:00

Eenoudergezinnen kunnen zowel vraaggezin als steungezin zijn.

Hoe word ik steungezin?2020-01-07T10:58:51+01:00

Je kunt steungezin worden als je in een gemeente woont die mee doet aan Buurtgezinnen. De eerste stap is je aanmelden via deze website. Binnen enkele dagen neemt de coördinator van Buurtgezinnen contact met je op om een kennismakingsbezoek te plannen.

Zijn er kosten aan verbonden?2020-01-07T10:59:34+01:00

Nee, de deelname aan Buurtgezinnen is voor vraaggezinnen en steungezinnen gratis. De organisatie Buurtgezinnen wordt gefinancierd door gemeenten en fondsen.

Wat is een VOG?2020-01-07T11:00:17+01:00

Een VOG is een Verklaring Omtrent Gedrag. Alle gezinsleden in een steungezin boven de 18 jaar, hebben een VOG nodig. Deze VOG wordt afgegeven door het ministerie van Veiligheid en Justitie als blijkt dat je in het verleden niet in aanraking bent geweest met justitie. Aan het aanvragen van een VOG zijn geen kosten verbonden.

Ik ben niet tevreden, wat nu?2020-01-07T11:00:48+01:00

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van Buurtgezinnen of de manier waarop je wordt behandeld? Stuur dan een mail met je klacht naar het bestuur via info@buurtgezinnen.nl. Binnen een week krijg je een reactie.