Buurtgezinnen.nl zoekt voor een moeder van 4 jongens een steungezin dat positieve aandacht aan haar kinderen kan geven. Ze zou hen meer willen bieden dan ze nu kan. De zorg voor de jongens kost veel energie en organisatie. Een zoontje vergt meer aandacht en tijd. De oudere kinderen helpen haar met huishoudelijke taken. De moeder hoopt zo meer rust te kunnen creëren in haar gezin en de kinderen voldoende te bieden waar ze nu in haar eentje niet aan toekomt.

Profiel steungezin

Wij zoeken een gezin in of rondom Stramproy:

  • Mét of zonder kinderen die de jongens, samen of apart, willen uitnodigen om een leuke middag bij hen door te brengen.
  • Dat kan bijspringen als er afspraken of clubjes zijn met het brengen en halen van de kinderen.
  • Waarmee de moeder kan praten over opvoeding om van elkaar te leren.

Bijzonderheden:

  • De kinderen vinden het leuk als er huisdieren zouden zijn bij het steungezin.
  • Als de klik er is en de kinderen het fijn hebben met elkaar wil deze moeder ook af en toe op de kinderen van het steungezin passen.