De ouders van de meisjes zijn in 2011 gevlucht uit Afghanistan. In Nederland aangekomen, hebben zij een tijd in een AZC gewoond in een ander deel van Nederland. Sinds ongeveer 4 jaar wonen zij met hun dochters in Heemskerk.

Alles achtergelaten en opnieuw gestart in Heemskerk, zonder familie, vrienden of bekenden. Deze nieuwe start is voor de ouders goed gelukt! De vader van het gezin werkt fulltime en de moeder studeert op mbo-niveau en loopt stage. De ouders dreigen echter wel overbelast te raken, omdat zij door hun werkzaamheden, huishouden e.d. weinig tijd en ruimte over houden voor elkaar en om hun kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Daarnaast hebben zij geen vrienden/bekenden of anderen die hen daarbij kunnen ondersteunen.

Dat betekent in de praktijk dat de jongste dochter momenteel niet naar logopedie gaat, terwijl dit voor haar spraak-taalontwikkeling wel heel belangrijk is. De oudste dochter zit momenteel in groep 8 en gaat na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs. Zij loopt achter met rekenen. Van beide kinderen is door de Corona-periode hun achterstand alleen maar groter geworden.

Voor de jongste dochter is door de school ‘Heemskerk Leest voor!’ aangevraagd. Dit gaat na de zomervakantie starten.

Profiel steungezin

Buurtgezinnen zoekt een steunmoeder die:

  • De jongste dochter kan halen en brengen naar logopedie (dag in overleg, kan onder schooltijd).
  • Kan helpen met logopedie oefeningen van de jongste dochter.
  • De oudste dochter kan ondersteuning bij huiswerk (met name rekenen).
  • Zo nu en dan iets leuks kan ondernemen met beide meisjes.

Bijzonderheden:

  • Halal voeding.

Wil je meer informatie?

Dan kun je contact opnemen met Ingeborgh Olij-Frima coördinator Buurtgezinnen voor de gemeente Beverwijk en Heemskerk, via ingeborgh@buurtgezinnen.nl. Of bel: 06-11017207.

Aanmelden

Je kunt je ook direct aanmelden als steungezin op de website www.buurtgezinnen.nl.