Project Description

06-12140374

Wormerland

Ga naar:

Irma de Groot
Coördinator gemeente Zaanstad en Wormerland

Irma is moeder, pleegmoeder en zelfstandig onderneemster. Ze woont in Assendelft.

“Er zijn zoveel mensen met het hart op de goede plaats. Samen kunnen we het verschil maken voor kinderen die het moeilijk hebben.”

“Ik ben getrouwd en heb een zoon van 9. Regelmatig is ons gezin iets groter omdat we dan een pleegkind in huis hebben. Het tijdelijk opvangen van kinderen in een crisissituatie geeft me veel voldoening, maar ik zou graag meer doen. Ik prijs me rijk dat ik in mijn eigen omgeving buren, vrienden en familie heb, waar ik op terug kan vallen als dat nodig is. Als pleegmoeder kom ik vaak in aanraking met gezinnen die dat sociale vangnet helaas niet hebben. Daarom vind ik het fijn dat in Zaanstad voor Buurtgezinnen actief mag zijn. In Zaanstad zijn veel gezinnen die wel steungezin willen worden. Er zijn zoveel mensen met het hart op de goede plaats. Samen kunnen we echt het verschil maken voor kinderen die het moeilijk hebben.”