Oss 2019-01-14T19:21:04+00:00

Gestart: oktober 2016

Coördinator:
Jolanda Klerks

Bereikbaar via: 06-22722853 of jolanda.klerks@buurtgezinnen.nl

facebook icon hout 30Volg ons ook op Facebook via de speciale pagina:
Buurtgezinnen.nl in Oss

Interview

Steungezinnen gezocht

Op dit moment zijn wij nog op zoek naar een steungezin voor de onderstaande gezinnen. Wil je steungezin worden voor een van deze gezinnen? Dan kun je je direct aanmelden via deze link of meer informatie opvragen via jolanda.klerks@buurtgezinnen.nl. Of kun je wel wat hulp gebruiken, meld je dan aan door het formulier “Vraaggezin” in te vullen.

Op dit moment zijn wij op zoek naar steungezinnen voor onderstaande gezinnen. Delen van het bericht op Facebook en Twitter is ook fijn.

Warm en stevig speelgezin gezocht

Wie heeft er ruimte in huis en hart om een band op te bouwen met een 12 jarige jongen en deze op te vangen voor een dagdeel in de week. Het zou de moeder de kans geven om op adem te komen en aan haar herstel te werken. Bovendien zou het voor de vraagmoeder, die een klein sociaal netwerk heeft, een enorme geruststelling zijn als ze voor haar zoon een veilige uitvalbasis heeft in noodgevallen.

De moeder en het kind hebben veel met elkaar meegemaakt. Hun band is dan ook hecht en close. Toch zou het voor beiden goed zijn als zij hun horizon wat zouden kunnen verbreden. Bovendien gunt de moeder haar zoon, die toch al wat prikkelgevoelig is, een min of meer gegarandeerd stressvrij dagdeel in de week.

Deze jongen is een zachtaardige, vrolijke jongen die het soms lastig vind zich te concentreren. Verder houdt hij van gamen en buiten spelen. De trampoline heeft daarbij zijn grootste interesse.

(meer…)

Speelgezin gezocht voor een jongen van 10

Buurtgezinnen Oss zoekt een speelgezin voor een aardige jongen van 10 jaar.  Door zijn gesloten karakter lijkt het dat hij het zichzelf soms onnodig moeilijk maakt. En dat hij daardoor bijvoorbeeld ook met regelmaat het mikpunt van pesterijen is. Wat natuurlijk ook de vraag oproept; wat was er het eerste; de kip of het ei?!

Hoe dan ook, gunnen we het deze jongen dat hij bij een speelgezin terecht zou kunnen, waar hij 1 x in de week op een positieve manier met leeftijdgenootjes kan optrekken.

De jongen is een echte doener. Hij houdt van voetballen, buiten spelen, computeren, koekjes bakken en knutselen. Vooral in dat laatste is hij erg goed en creatief. Wie heeft er ruimte en tijd om dat speelgezin te zijn voor deze heerlijke, lieve krullenbol.

(meer…)

Buurtgezinnen zoekt Buurtgezin!

Wie heeft er zin en tijd om, met enige regelmaat, met een moeder en kind van 4 jaar af te spreken. Deze vraagmoeder heeft namelijk slechts familie heel ver weg en houdt eigenlijk zo van gezelschap. Het lijkt haar daarbij heerlijk om samen dingen te ondernemen (speel- en dierentuin, spelletjes doen, zwemmen etc) en ondertussen zaken uit te wisselen op het gebied van opvoeding en ouderschap.

Want eerlijk is eerlijk; daar is ze, zeker in het begin, toch wel wat onzeker en zoekende in geweest.  Nu haar zoontje vier jaar is gaat het gelukkig wel al weer stukken gemakkelijker. Maar hoe fijn zou het zijn als ze soms met een steungezin verder op kan trekken.

(meer…)

Gezellig, actief steungezin gezocht voor een leergierig jongetje van 6 jaar

In dit gezin is de alleenstaande moeder keihard aan het werk om de toekomst van haar en haar zoontje goed vorm te geven. Dat valt echter niet altijd mee omdat het jongetje, meer dan nu gegeven kan worden, behoefte heeft aan leren en actief bezig zijn. De moeder heeft daar niet altijd de energie voor en het jongetje heeft daarnaast ook duidelijk behoefte aan een mannelijk rolmodel.

Het zou fijn als er een steungezin is waar ontdekken, leren en uitvinden als een heerlijkheid gezien wordt. Dat heeft dit slimme jongetje nodig. Tegelijkertijd zou hij bv. ook heel graag willen leren fietsen, skeeleren of anderszins buiten bezig willen zijn.

Voor de moeder is het hard nodig dat zij af en toe ontlast kan worden om overprikkeling tegen te gaan. Groter dan haar moeder, die ver weg woont, is haar sociale netwerk niet. Vandaar dat wij een beroep doen op een steungezin. Om te beginnen voor ongeveer twee uurtjes in het weekend. Indien er voldoende vertrouwen is opgebouwd, graag een uitbreiding daarvan naar een dagdeel.

(meer…)

Buurtgezinnen zoekt steungezin voor 2-jarig jongetje

Wij zijn op zoek naar een steungezin dat met name ook een mannelijk rolmodel kan bieden. Het is voor een alleenstaande moeder met een zoontje van 2 jaar. Hoewel heel betrokken, warm en liefdevol zou het haar goed doen om heel af en toe ‘ vrij te zijn’  van dit lieve jochie. Niet in de laatste plaats om ruimte te kunnen geven aan het rouwproces waar ze doorheen gaat als gevolg van het verlies van haar man. Daarnaast gunt zij het haar zoontje om zich te kunnen omringen met mannelijke energie en voorbeelden. Een gemis waar zij toch graag voor haar zoontje in wil voorzien.

Indien het klikt zou het helemaal fijn zijn als het jongetje ook af en toe in het weekend mag komen spelen of logeren. Oma draagt ook graag haar steentje daaraan bij. Maar helaas woont ze ver weg en heeft vraagmoeder verder niemand in de buurt. Maar uiteraard altijd een en ander eerst in overleg met elkaar.

Zijn jullie dat gezin dat het leuk vind om zo’n heerlijk gemakkelijk, vrolijk mannetje mee te laten draaien in jullie gezin? Dan hoor ik het graag en anders is delen natuurlijk ook weer TOP.

(meer…)

Solide en liefdevol gezin gezocht

Buurtgezinnen.nl is op zoek naar een rustig, stabiel gezin met mensen die hun hart open willen stellen voor een 36-jarige vrouw; moeder van een 15 jarige zoon, die het nodig heeft om af en toe haar verhaal te kunnen doen.

De aanvraag betreft een lieve, gezellige, spontane meid/vrouw die verder geen sociaal netwerk om zich heen heeft. Ze heeft de pech gehad dat er in haar vroege leven weinig vaste bodem te vinden was. Wat ervoor gezorgd heeft dat relaties onderhouden voor haar ingewikkeld is. Laat onverlet dat zij nooit ‘teveel’  zal zijn. Het is eerder dat ze dan weer even uit beeld verdwijnt om vervolgens weer op te duiken.

Het is een lieve moeder voor haar zoon waarmee ze dan ook een goede band heeft. Voor de jongen zou het ook fijn zijn als hij een extra gezin (een soort van surrogaat opa/oma) heeft om op terug te vallen. Willen jullie aanwezig zijn voor dit gezin in alledaagse dingen zoals een samen koffie drinken, een keer samen eten, of iets anders leuks doen met elkaar?  Graag dan een berichtje. En anders is delen weer TOP.

(meer…)

Welk warm gezin wil jongetje van 18 maanden opvangen?

Wij zijn in Oss op zoek naar een warme ontvangst voor een heerlijk (gemakkelijk) jongetje van 18 maanden oud.
Het gaat om één dag opvang in de week namelijk op woensdag.
Op die manier zou de vraagmoeder ontlast worden die hard nodig is.
Het zou fijn als dit jongetje heel af en toe ook in het weekend mag komen spelen/logeren.

(meer…)

Steungezin gezocht voor vraaggezin om soms samen, gezellige dingen te ondernemen

Buurtgezinnen Oss zoekt een steungezin voor een gezin met 2 kinderen in de leeftijd van 5 en 3 jaar.

Deze moeder zou graag haar sociale netwerk uitgebreid zien. Het zou haar goed doen om af en toe met een ander gezin op te trekken. Een keertje samen naar een kinderboerderij of speeltuin te gaan,  wat opvoedingsperikelen uit te wisselen of gewoon gezellig te kletsen over dagelijkse dingen.

Deze moeder is met regelmaat gedwongen om haar fysieke grenzen te overschrijden vanwege haar ziek zijn. Terwijl het voor de moeder echt beter zou zijn als zij soms toe zou geven aan de rust die haar lichaam vraagt. Dus, hoewel niet perse nodig, zou het daarnaast ook heel fijn zijn als het steungezin in geval van nood haar vangnet zou kunnen zijn. In periodes dat de moeder fit is wil de moeder dit andersom ook heel graag betekenen voor het steungezin.

(meer…)

Steungezin gezocht voor een heerlijk jochie van een half jaar oud

Voor dit gezin hebben wij een steungezin gevonden.

Welk gezin heeft tijd en zin om dit heerlijk tevreden jochie van een half jaar oud voor 1 a 2 dagdelen per week te vertroetelen?
Het gezin betreft een alleenstaande moeder met een vader in de buurt. De moeder is druk met werk en door bepaalde omstandigheden zou een steungezin erg welkom zijn.

(meer…)

Steungezin gezocht voor meisje van 14 jaar

Voor dit gezin hebben wij een steungezin gevonden.

Bij welk steungezin zou dit meisje van 14 jaar één keer in de week mogen aansluiten om even haar verhaal te kunnen doen? Zaken die een 14-jarig meisje graag soms wil delen met iedereen behalve haar eigen ouders.

Het meisje is een gewone, lieve meid die eerst de kat wat uit de boom kijkt maar, als ze eenmaal iemand vertrouwt, vervolgens een gezellige kletser blijkt te zijn.

Aangezien dit meisje enig kind is, is er weinig afleiding voor ouders en kind als ze elkaar in de weg lijken te zitten. Daarom zou het fijn zijn als er een steungezin bereid zou zijn om dit meisje, voor slechts een paar uurtjes per week, te ontvangen.

(meer…)

Tips in Oss

Financiële ondersteuning

Schoolgaande kinderen – in de greep van de armoede – kunnen niet of weinig met andere kinderen meedoen.
Bijvoorbeeld:

  • met een schoolkamp
  • met een excursie
  • een lidmaatschap van een sportclub
  • muziekles
  • creatieve cursus of kunstzinnige vorming

Ook schoolmaterialen, schoolboeken of een fiets om naar school te kunnen, wordt steeds vaker een probleem. Meedoen op school met andere leerlingen vergroot de horizon van kinderen; krijgen daardoor sociale contacten. Kinderen leren wat teamgeest is, leren zich handhaven in een groep, leren winnen én verliezen.

Leergeld wil voorkomen dat schoolgaande kinderen niet kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijk leven op en rond de school. Als zij niet kunnen deelnemen, dreigt voor hen sociale uitsluiting en dat is slecht voor de kinderen en slecht voor de samenleving. Leergeld biedt kansen aan kinderen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Meer info: website

Vragen over opvoeding

Met alle vragen over opvoeding kunnen ouders, opvoeders en beroepskrachten van kinderen en jongeren tussen de 0-23 jaar, terecht bij het Centrum Jeugd & Gezin in Oss. Van maandag tot en met vrijdag (9.00-17.00 uur) ben je van harte welkom! Je kunt zo binnen lopen en een afspraak maken is niet nodig! Maar je kunt ze ook bellen, mailen en via de website een vraag stellen. Het aanbod is gratis.

Meer info: website
of facebookpagina

Welzijn

Ons Welzijn is er voor mensen van alle leeftijden met een vraag of probleem die zij niet alleen kunnen oplossen. Samen zoeken naar een oplossing op het gebied van wonen, meedoen, financiën, zorg, welzijn en opvoeden en opgroeien. Maar ook met plannen om iets te leren of voor een ander of hun buurt te doen.

Meer info: website

Taal ontwikkeling bij jonge kinderen

LeesExpeditie is een programma dat op een leuke, leerzame manier ouders en kinderen het belang van lezen laat zien. Dit doen ze door vrijwilligers in te zetten die wekelijks thuis in het gezin gaan voorlezen.

LeesExpeditie is voor ouders met kinderen tot en met 12 jaar, waarvan de kinderen moeite hebben met taal. Hierbij gaat het om ouders die het lastig vinden om voor te lezen en dit wel willen leren.

Meer info: website

Activiteiten voor kinderen

Stichting Kidz-Taz ondersteunt kinderen tot 13 jaar die opgroeien in gezinnen met een minimum inkomen. Zij geven geen financiële bijdrage, maar organiseren een aantal leuke activiteiten door het jaar heen.

Meer info: website