Oprichter

Oprichter van de Stichting Buurtgezinnen.nl is Leontine Bibo. Haar ervaringen als crisis-pleegouder vormden de bron voor Buurtgezinnen. Keer op keer kreeg zij kinderen in huis, waarvan zij zich afvroeg waarom deze kinderen niet meer thuis konden wonen. Haar conclusie was dat we het samen opvoeden verleerd zijn. Er wordt wat afgetobd achter voordeuren. Als we elkaar onderling meer helpen met het opvoeden van onze kinderen, kunnen we het ontsporen van veel gezinnen voorkomen. Dan kunnen kinderen met hulp van mensen uit de buurt, gewoon thuis opgroeien bij hun eigen ouders.

Interview