Onderzoek

Buurtgezinnen is vanaf de oprichting gevolgd door onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam, vanuit het toenmalige lectoraat Outreachend Werken. In 2017 heeft Linde Remmelink onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen de gezinnen. Het onderzoeksrapport is te downloaden via onderstaande button.

Pionieren in relaties

Eind 2019 verscheen een artikel over dit onderzoek in Kind & Adolescent: ‘Andere ouders als bron van steun’. Het is geschreven door Linde Remmelink, Patty Leijten en Lex Veldboer.

Andere ouders als bron van steun

Met ingang van 2018 is het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) onze nieuwe onderzoekpartner. De CHE deed in 2019 onderzoek naar de effecten en mogelijke besparingen van Buurtgezinnen. Hierbij werd de effectencalculator, een geregistreerde methode om de toegevoegde waarde van nieuwe interventies in het sociaal domein te bepalen, ingezet.

Het volledige onderzoeksverslag en een samenvatting in de vorm van een factsheet kunnen via onderstaande buttons gedownload worden.

Verslag onderzoek effectencalculator CHE
Factsheet extern effectonderzoek