Onderzoek

Buurtgezinnen.nl wordt sinds de oprichting gevolgd door het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken (o.l.v. lector Lex Veldboer) van de Hogeschool van Amsterdam. Dit onderzoek vindt plaats binnen de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam. De samenwerking met het lectoraat is meerjarig en kent vooralsnog drie fasen:

Fase 1 (2015)

Ondersteuning bij de opstart en methodiekontwikkeling door maandelijkse klankbordbijeenkomsten.

Fase 2 (2015-2016)

Welke overwegingen, ervaringen en verwachtingen hebben gemeenten die deelnemen aan Buurtgezinnen.nl? Kwalitatief onderzoek naar de werking van Buurtgezinnen.nl vanuit het perspectief van 10 deelnemende gemeenten. Het doel is om de overwegingen, stand van zaken en verwachtingen van de toekomst in kaart te brengen. In totaal zijn 10 gemeenteambtenaren geïnterviewd en een focusgroep met een aantal van hen. Dit rapport is voor deelnemende gemeenten en gemeenten die overwegen met Buurtgezinnen te gaan werken, maar ook voor allen die geïnteresseerd zijn in dit initiatief. Klik hier om verder te lezen.

Fase 3 (2016-2017)

Hoe ervaren steun- en vraagouders die deelnemen aan Buurtgezinnen.nl het geven en ontvangen van sociale steun? Verdiepend kwalitatief onderzoek naar de werkzame factoren en uitdagingen in de relatie tussen steun- en vraagouders. Het doel is (1) om een beeld te krijgen in de ervaringen van steun- en vraagouders met de onderlinge relatie en (2) om de dienstverlening aan ouders te optimaliseren. In totaal zijn 16 steunouders en 12 vraagouders geïnterviewd. Dit rapport is voor steun- en vraagouders, coördinatoren van Buurtgezinnen.nl, gemeenten en anderen die meer willen weten over de relatie tussen gezinnen in een informele setting. Klik hier om verder te lezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linde Remmelink.

Interview

Onderzoeker Linde Remmelink:

“Gezinnen kunnen in omstandigheden verkeren waarin de ontwikkeling van kinderen mogelijk verstoord raakt en de opvoedingsstress- en onzekerheid van ouders toeneemt. Opvoedingsondersteuning kan dan een uitkomst zijn, maar als dat niet genoeg helpt, is er de dreiging van schrijnende maatregelen (OTS, uithuisplaatsingen). Dat maakt dat ouders huiverig zijn voor professionele hulp en bemoeienis. Buurtgezinnen.nl poogt deze impasse te doorbreken door gezinnen informeel met elkaar in contact te brengen om er samen uit te komen. Daarbij zijn wederkerigheid, co- creatie en gelijkwaardigheid uitgangspunten. Als onderzoeker ben ik uitermate geïnteresseerd in het samenspel tussen vraag- en steungezinnen. Lukt het steungezinnen en vraaggezinnen om samen de opvoedingssituatie te verbeteren?”