Waar?

Buurtgezinnen.nl is op dit moment actief in 47 gemeenten.

Op de gemeentepagina’s vind je gemeentenieuws van Buurtgezinnen.nl.
Je kunt zien of er steungezinnen worden gezocht in jouw gemeente en zo ja wat het profiel is van deze steungezinnen.

Woon je niet in een van deze gemeenten, dan kun je een mail sturen naar info@buurtgezinnen.nl. We nemen dan contact met je op.
We zijn op dit moment in gesprek met diverse andere gemeenten. Wie weet zit jouw gemeente daarbij of kunnen we ook actief worden in jouw gemeente.

steunouder-logo

Is Buurtgezinnen.nl niet actief in jouw gemeente, dan kun je misschien terecht bij Steunouder.
Steunouder, zoekt net als Buurtgezinnen.nl steunouders voor kinderen en ouders die in de knel zitten.
Op www.steunouder.nl kun je vinden in welke gemeenten Steunouder actief is.