In oktober maakten Buurtgezinnen.nl en Event Support Holland een mooie match tijdens de Woerdense Beursvloer.

De Beursvloer is een ontmoetingsevenement waar commercieel en ideëel elkaar ontmoeten. Er wordt gehandeld in diensten, mensen, middelen, kennis en kunde tussen lokale bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid. Geld is op de Beursvloer taboe!

Sinds april van dit jaar is Buurtgezinnen.nl actief in gemeente Woerden. Er zijn inmiddels mooie matches gemaakt. Ook in de kernen. Een aantal vraaggezinnen wacht echter nog op een fijn steungezin. De posters van Buurtgezinnen in de abri’s is dan ook een mooie manier om nóg meer vraag- en steungezinnen te bereiken in de gemeente Woerden.

Ontzettend bedankt #eventsupportholland !