Tijdens een voorlichting voor Buurtgezinnen kwam ik in contact met deze lieve moeder. Bijna 15 jaar geleden kwam ze met haar man en oudste zoon naar Nederland. Al snel werd hier hun tweede zoon geboren en begon ze dapper aan het leren van de Nederlandse taal.

Toen ze in 2013 opnieuw zwanger was, bleek deze jongen niet gezond te zijn. Een intensieve tijd volgde en ook nu nog vraagt hij veel (lichamelijke) zorg. Deze jongen van 6 jaar kan niet lopen en niet spreken. Ze omringen deze zoon met veel liefde en zorg; niets is hen teveel! Omdat hij maar weinig prikkels aan kan, gaat hij maar 3 dagdelen naar school. Het halen en brengen doen ze deze dagen zelf. Naast deze drie jongens kwam er onverwachts nog een vierde jongen bij. Dit lieve jongetje van 2 jaar gaat nog niet naar de voorschool, maar dat zal waarschijnlijk niet zo lang meer duren. Deze moeder ziet er naar uit, dat ze dan weer af en toe wat uurtjes haar handen vrij heeft om wat anders buitenshuis te doen. En dat kan ik me helemaal voorstellen!

Elke woensdagochtend wil deze moeder graag met haar twee jongste kinderen naar de spelinloop in haar buurt. Maar ze merkt dat dit best wel intensief is en ook kan ze niet aan beide jongens haar aandacht geven. Daarom zou ze graag samen met iemand daar naar toe willen gaan, zodat het voor alle drie een fijne ochtend is.

Profiel steungezin

Voor dit gezin is Buurtgezinnen.nl op zoek naar een vrouw:

  • Die samen met de moeder en deze twee jongens naar de spelinloop (Aldebaranplein) wil wandelen. Bij slecht weer kan er thuis worden gespeeld.
  • Die tijdens de spelinloop met 1 van de jongens wil spelen.
  • Die dat het liefst elke week wil doen, maar 1x per 2 weken is ook al erg welkom.

Bijzonderheden:

  • Deze moeder durft haar kinderen nog niet alleen toe te vertrouwen aan een ander. Daarom bouwen we het contact op deze manier rustig op. Mogelijk verandert de hulpvraag in de toekomst naar meer 1 op 1 contact met het jongste kind.

Denk je iets te kunnen betekenen voor dit gezin? Je kunt je aanmelden als steungezin op www.buurtgezinnen.nl of een mailtje sturen naar gonda@buurtgezinnen.nl. Coördinator Gonda neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.