Raad van Toezicht

Hugo van de Kamp

Hugo van de Kamp
Voorzitter

06-55468566

Hugo is met zijn brede strategische managementervaring in diverse branches een no nonsens bestuurder.

“Naast mijn inzet voor Buurtgezinnen.nl, ben ik bestuurder geweest voor meerdere organisaties in de zorg- en dienstverlening. In die periode heb ik gezien én ervaren dat preventieve & laagdrempelige support essentieel is; Buurtgezinnen.nl zorgt hiervoor. Daarnaast willen we écht een antwoord geven op wat er (tijdelijk) nodig is in een gezin en daarom zet ik mij graag in voor deze organisatie. Het is geweldig dat zoveel mensen zich dagelijks inzetten en verbinden met Buurtgezinnen.nl.

Zelf ben ik in het dagelijks leven gesprekspartner, interimmanager, procesbegeleider én adviseur voor mensen en organisaties in Nederland, via ‘Kloppende Zaken’.”

Anki Duin

Anki Duin
Secretaris

06-53932036

Anki is sociologe en is actief als beleidsadviseur in de wereld van politiek en bestuur. Daarnaast is ze gediplomeerd auditor Instituut Nederlandse Kwaliteit.

“Vanuit mijn bedrijf Duin Projectmanagement ben ik betrokken bij de versterking van pedagogische voorzieningen voor jonge kinderen. Daarin spelen gemeenten een belangrijke rol, zeker na de transitie van de jeugdzorg. Wethouders zoeken naar nieuwe mogelijkheden om zorg passend en efficiënt te organiseren. Buurtgezinnen.nl is daarvoor een concept bij uitstek. Daarvoor wil ik graag mijn netwerk en bestuurlijke kracht inzetten.”

Pieter Kok

Pieter Kok
Penningmeester

06-54291262

Pieter is als accountant en adviseur voor een breed scala aan organisaties werkzaam. Niet alleen voor commerciële bedrijven, maar ook voor veel non-profit instellingen, in onder andere welzijn, jeugdzorg en voor gemeenten.

“Ik ben met name actief voor Buurtgezinnen.nl omdat het concept van de 'social profit firm' mij aanspreekt. De social firm is buiten Nederland een bekend fenomeen, in Nederland zelf staat deze organisatievorm nog in de kinderschoenen. Persoonlijk vind ik het belangrijk om maatschappelijk een klein steentje bij te dragen. Ik kan mij helemaal vinden in de missie en visie van Buurtgezinnen.nl.”

Arinda Callewaert

Arinda Callewaert
Lid Raad van Toezicht

Arinda is burgemeester van de gemeente Bergeijk. Hiervoor was ze onder andere werkzaam bij het Leger des Heils.

“Als regiomanager bij het Leger des Heils zag ik veel ontspoorde gezinnen die er nauwelijks meer bovenop kwamen. De problemen lijken zich op een gegeven moment eerder te vermenigvuldigen dan dat ze afnemen. Ouders ongelukkig, kinderen de dupe, een oplossing noodzakelijk. Zou het niet veel mooier zijn als we veel eerder op een laagdrempelige manier hulp zouden kunnen bieden aan gezinnen die het, om wat voor reden dan ook, moeilijk hebben?

Buurtgezinnen is het 'gezonde boerenverstand' antwoord op het voorkomen van leed in gezinnen. Als we met elkaar een sfeer kunnen creëren dat hulp vragen en hulp geven 'gewoon' is, leveren we gezamenlijk een bijdrage om de wereld een stukje mooier te maken. Het levert niet alleen minder ongeluk op, het kan de maatschappij ook veel geld besparen.”

Thomas Verhiel

Thomas Verhiel
Lid Raad van Toezicht

06-51265476

Thomas is vanuit zijn eigen bedrijf DeGeneralist.nl nauw betrokken bij de organisatie van zorg op wijkniveau.

“Als adviseur en trainer in het sociale domein kom ik op in aanraking met professionals die op zoek zijn naar laagdrempelige voorzieningen voor gezinnen die wel een steuntje kunnen gebruiken. Preventief werken en samen voorkomen dat moeilijke gezinssituaties erger worden zijn belangrijk bij het vormgeven van de participatiemaatschappij. Buurtgezinnen.nl biedt dat.

Daarom wil ik mij actief inzetten voor de uitbreiding van Buurtgezinnen.nl in Nederland. Als lid van de Raad van Toezicht wil ik Buurtgezinnen.nl graag ondersteunen in uitbreiding naar nieuwe gemeenten en het concept zo goed mogelijk laten aansluiten bij professionals en gemeentelijke opdrachtgevers.”

Leon Witkamp

Leon Witkamp
Lid Raad van Toezicht

Leon is marketeer en na jaren werkzaam geweest te zijn in de private banking, recent overgestapt naar de ANWB.

“Buurtgezinnen is een mooi initiatief waarbij we als samenleving elkaar helpen als we het even wat zwaarder hebben. Iedereen kan in een situatie komen waardoor het leven lastiger wordt. Als hierbij kinderen betrokken zijn, is dat nog veel heftiger, voor zowel het kind als de ouder(s). Dit is ook de reden waarom ik deze functie heb aanvaard.

Ik denk dat ik met mijn vak als marketeer buiten de zorgsector een andere kijk heb op communicatie. Buurtgezinnen heeft in enkele jaren voet aan de grond gekregen bij veel gemeenten en mag supertrots zijn op de resultaten. Nu moet er gekeken worden naar hoe Buurtgezinnen zich zo goed en effectief mogelijk neerzet als professioneel alternatief voor jeugdzorg.”