Project Description

06-24778784

Oostzaan

Ga naar:

Francis Bak-van Leeuwen
Coördinator gemeente Zaanstad en Oostzaan

Francis is getrouwd, moeder van vier kinderen, pleegouder en gedrags- en gezinstherapeut.

“Het preventieve karakter van Buurtgezinnen spreekt me enorm aan: vroegtijdig hulp bieden, zodat een gezin niet verder overbelast hoeft te raken”.

“Als moeder van vier kinderen vind ik het belangrijk dat zij leren dat hoe wij wonen en met elkaar omgaan niet van zelfsprekend is. Om deze reden schreven wij ons in bij Buurtgezinnen Zaanstad en werden hier het allereerste steungezin. Nadat we twee gezinnen langdurig ondersteund hebben, zijn wij nu crisispleeggezin. Als gedrags- en gezinstherapeut werk ik aan de andere kant: wanneer de Jeugdbescherming al betrokken is en het kind onder toezicht is gesteld. Vooral het preventieve karakter van Buurtgezinnen spreekt me enorm aan: vroegtijdig hulp bieden, zodat een gezin niet verder overbelast hoeft te raken. Ook ik heb in mijn leven wel eens hulp nodig gehad rondom mijn kinderen. Zelf heb ik de mazzel dat ik altijd op opa’s en oma’s terug kan vallen. Ik vind het geweldig dat ik als coördinator van Buurtgezinnen vraaggezinnen in dit soort periodes aan steungezinnen kan koppelen, zodat ze samen de zware taak als opvoeder op kunnen pakken.”