Organisatie

Doelstelling

De missie van de Stichting Buurtgezinnen.nl (RSIN 8544.18.635) is: Bevorderen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin en voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst.

Dit proberen we te bereiken door aan vier doelen te werken:

  1. Ouders ontlasten
  2. Ouders sterker maken
  3. Opvoedingsklimaat verbeteren
  4. Netwerk van het gezin uitbreiden

 

Terugblik 2018            

In 2018 is Buurtgezinnen.nl doorgegroeid van 25 naar 40 gemeenten. Om deze forse groei aan te kunnen hebben we veel aandacht besteed aan het versterken van onze organisatie. Meer hierover lees je in ons jaarverslag.

Jaarverslag 2018

 

Effecten

Wat zijn de opbrengsten en besparingen voor een gemeente als zij kiezen voor inzet van Buurtgezinnen? Om dat in kaart te brengen, hebben we een onderzoek gedaan bij 147 van de 300 koppelingen tussen vraag- en steungezinnen die in 2018 van start zijn gegaan in 11 gemeenten. Hier hebben wij een factsheet van gemaakt.

Factsheet

 

Jaarplan

Sinds onze start in 2015 zijn we sterk gegroeid. In 2019 ligt het accent op het behoud van kwaliteit en het aantoonbaar maken van de effecten van ons werk. Meer hierover lees je in ons jaarplan.

Download ons jaarplan!

Jaarplan 2019

 

Huisregels

Bij Buurtgezinnen.nl gelden net als in een gezin huisregels. We vinden ze zo belangrijk, dat we willen dat iedereen die betrokken is bij Buurgezinnen.nl er zijn handtekening onder zet. Ze gaan over respect, privacy, veiligheid en samenwerking.

Huisregels

 

Veiligheid en privacy

Onze coördinatoren letten op de veiligheid in deelnemende gezinnen en bewaken de privacy van betrokken ouders en kinderen. Hoe ze dit doen, staat beschreven in de onderstaande documenten.

Oog hebben voor veiligheid
Zorgvuldig omgaan met privacy

 

ANBI-status

ANBI logo

Buurtgezinnen.nl is benoemd tot Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat is fiscaal gunstig voor donateurs. Wil je als particulier of organisatie geld schenken aan Buurtgezinnen.nl, dan hoef je daarover geen schenkingsrecht te betalen.

Fondsen

Buurtgezinnen.nl is opgericht in een woelige tijd (eind 2014). Gemeenten kregen er veel nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij en moesten tegelijkertijd bezuinigen. Er was niet veel geld voor nieuwe initiatieven. Kansfonds, Stichting Kinderpostzegels en het VSBfonds hebben de start van Buurtgezinnen.nl mogelijk gemaakt. In 2016 kwam hier het Oranjefonds bij.

kinderpostzegels
vsbfonds-pay-off-web
oranjefonds

Beloningsbeleid

Stichting Buurtgezinnen.nl is een onafhankelijke stichting die geen winst maakt. De activiteiten van de stichting worden voor het grootste deel uitgevoerd door vrijwilligers. De lokale coördinatoren, de backofficemedewerker en de directeur worden op freelance basis ingezet. Zij krijgen een marktconform uurtarief voor hun werkzaamheden voor een aantal uren per week. De Raad van Toezicht krijgt een onkostenvergoeding.