Organisatie

Missie

De missie van de Stichting Buurtgezinnen.nl (RSIN 8544.18.635) is: Bevorderen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin en voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst. Dit proberen we te bereiken door ouders te ontlasten, kinderen extra aandacht en liefde te geven en het netwerk van het gezin uit te breiden

ANBI-statusANBI logo

Buurtgezinnen is benoemd tot Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat is fiscaal gunstig voor donateurs. Wil je als particulier of organisatie geld schenken aan Buurtgezinnen, dan hoef je daarover geen schenkingsrecht te betalen. Particuliere giften worden ingezet ten bate van de gezinnen en niet gebruikt voor financiering van de organisatie.

Jaarverslag

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015

Jaarplan

In 2020 vieren we feest. We zijn in vijf jaar tijd uitgegroeid van een burgerinitiatief naar een sociale onderneming die actief is in meer dan 50 gemeenten. Hoe we ervoor zorgen dat we ondanks de groei kwaliteit blijven bieden, lees je in ons jaarplan 2020.

Jaarplan 2020

Veiligheid en privacy

Onze coördinatoren letten op de veiligheid in deelnemende gezinnen en bewaken de privacy van betrokken ouders en kinderen. Hoe ze dit doen, staat beschreven in de onderstaande documenten.

Veiligheidsprotocol
Zorgvuldig omgaan met privacy

Fondsen

De oprichting van de Stichting Buurtgezinnen.nl is mede te danken aan het Kansfonds, Stichting Kinderpostzegels en het VSBfonds. Het Oranje Fonds bekroonde de Stichting Buurtgezinnen.nl in 2017 met een Appeltje van Oranje en gaf ons financiële steun om onze backoffice te versterken.

Beloningsbeleid

Stichting Buurtgezinnen.nl is een onafhankelijke stichting die geen winst maakt. De activiteiten van de stichting worden voor het grootste deel uitgevoerd door vrijwilligers. De (regio)coördinatoren, de backofficemedewerkers en de directeur worden op freelance basis ingezet. Zij krijgen een marktconform uurtarief voor hun werkzaamheden voor een aantal uren per week. De Raad van Toezicht krijgt een vacatievergoeding.