coordinatorenAnjo van hout 100pxIrma 100 pxMarianne van Eek 100px


Onze mensen

De stichting Buurtgezinnen.nl bestaat uit: een Raad van Toezicht, een directeur, lokale coördinatoren en een backoffice.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor Buurtgezinnen.nl. De directeur, die zorgt voor de dagelijkse leiding, legt regelmatig verantwoording af aan het bestuur.

In iedere gemeente coördineert een lokale coördinator alle activiteiten. Deze persoon is de contactpersoon voor de gemeente, de sociale wijkteams, scholen, formele hulpaanbieders en de vraag- en steungezinnen. De lokale coördinatoren komen een aantal keer per jaar bij elkaar om ervaringen te wisselen en kennis te delen.

Er is een landelijke backoffice die de aanmeldingen van de gezinnen bijhoudt, de website actualiseert, voor de promotie en administratie zorgt en het aanspreekpunt is voor alle vragen.

06-51849745

Interview

Leontine Bibo – Directeur/Oprichter

Leontine is orthopedagoog, moeder, pleegmoeder en ondernemer. Zij is initiatiefnemer van Buurtgezinnen.nl.

“Als crisispleegouder kreeg ik te maken met de gezinnen waar pleegkinderen vandaan komen. Keer op keer vroeg ik mij af: waarom is de zaak zo uit de hand gelopen? Had de uithuisplaatsing van dit kind niet kunnen worden voorkomen als er eerder passende hulp voor de ouders was geweest? Hier ligt de oorsprong van Buurtgezinnen.nl.

In iedere gemeente wonen gezinnen die overbelast zijn. Problemen als werkeloosheid, ziekte, schulden, relatieproblemen etc. stapelen zich op en worden steeds zwaarder. En dan lukt het niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. De kinderen worden hiervan de dupe. Hun ontwikkeling komt in gevaar en soms zelfs hun veiligheid. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat kinderen uit huis worden geplaatst. De missie van Buurtgezinnen.nl is om het aantal uithuisplaatsingen in Nederland terug te dringen. Samen met een gemeente wil ik er voor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin.”

Coördinatoren

06-51554964

Interview

Anjo van Hout – Coördinator gemeente Amsterdam-Zuid

Anjo heeft veel gewerkt voor de pleegzorg, is nu gepensioneerd, maar maatschappelijk nog zeer actief. Behalve voor Buurtgezinnen.nl werkt ze op dit moment voor de Hogeschool van Amsterdam.

“Uit onderzoek is gebleken dat wanneer een gezin te maken krijgt met twee of meer stressindicatoren op het gebied van bijvoorbeeld financiën, werkloosheid, relatieproblemen, ziekte van een gezinslid of migratieproblematiek, dit kan leiden tot problemen in de opvoeding van de kinderen. Dit kan ieder gezin overkomen.

De huidige samenleving is een participatiesamenleving, waarin de ondersteuning van gezinnen dichter bij huis wordt gezocht en minder ingrijpend dient te zijn dan voorheen (zoals uithuisplaatsing). Buurtgezinnen.nl is een prachtig initiatief dat zich hiervoor inzet. Oprichtster Leontine Bibo vroeg me met haar mee te denken over dit nieuwe initiatief. Ik werd zo enthousiast dat ik coördinator ben geworden in mijn eigen buurt.”

06-20959015

Interview

Margret van Paassen – Coördinator gemeente IJsselstein

Margret is een duizendpoot, ze is moeder, psycholoog, bedrijfskundige en auteur. Als burger van de gemeente IJsselstein is ze lid van de WMO-adviesraad.

“Het Afrikaans gezegde: ‘It takes a village to raise a child’ is mij uit het hart gegrepen. Er wordt veel gevraagd van gezinnen, waardoor de druk soms te hoog wordt. Het is mooi als meerdere mensen betrokken zijn bij het opgroeien van ‘onze’ kinderen, waardoor er ook meer gemeenschapsgevoel kan ontstaan.

Zelf heb ik ervaren hoe fijn het is om over een weer elkaars pubers op te vangen. Thuis zijn ze niet te harden, maar bij een ander zijn het schatjes. Een kleine moeite, die veel lucht geeft aan zowel ouders als kind. De afgelopen jaren ben ik steeds meer betrokken geraakt bij hoe we jonge mensen kunnen ondersteunen bij het vinden van hun weg in deze wereld. Zo kwam ik terecht in de WMO-adviesraad met aandachtsgebied jeugd in IJsselstein. De link met Buurtgezinnen.nl was toen snel gelegd.”

06-11182696

Interview

Nicole van der Veeke – Coördinator gemeente Sittard-Geleen en Beek

Nicole is pedagoog en werkt al jaren voor ouders en kinderen. Ze werkte onder andere als manager kinderopvang bij Humanitas en bij Pleegzorg Limburg.

“Vroege signalering en preventie is van groot belang bij ondersteuning van gezinnen. Zo kun je veel problemen voorkomen in de toekomst. Een gezonde basis is een blauwdruk voor het leven. Een initiatief zoals Buurtgezinnen.nl past dan ook helemaal binnen mijn visie om laagdrempelige hulp en ondersteuning te bieden.

Ik heb een pedagogische achtergrond en werkervaring binnen de kinderopvang en pleegzorg. Tevens heb ik 1,5 jaar in Peru in een weeshuis met heel jonge kinderen gewerkt wat een bijzonder verrijkende ervaring was. Nu werk ik als gezinscoach binnen een organisatie en daarnaast vind ik het een inspirerende uitdaging om buurtgezinnen op de kaart te zetten binnen de regio Sittard.”

06-12140374

Interview

Irma de Groot – Coördinator gemeente Zaanstad

Irma is moeder, pleegmoeder en zelfstandig onderneemster. Ze woont in Assendelft.

“Ik ben getrouwd en heb een zoon van 9. Regelmatig is ons gezin iets groter omdat we dan een pleegkind in huis hebben. Het tijdelijk opvangen van kinderen in een crisissituatie geeft me veel voldoening, maar ik zou graag meer doen.

Ik prijs me rijk dat ik in mijn eigen omgeving buren, vrienden en familie heb, waar ik op terug kan vallen als dat nodig is. Als pleegmoeder kom ik vaak in aanraking met gezinnen die dat sociale vangnet helaas niet hebben. Daarom vind ik het een hele mooie kans om voor de gemeente Zaanstad Buurtgezinnen.nl op de kaart te mogen zetten. Ik ben ervan overtuigd dat er in onze gemeente veel gezinnen zijn die wel steungezin willen worden. Er zijn zoveel mensen met het hart op de goede plaats. Samen kunnen we echt het verschil maken voor kinderen die het moeilijk hebben.”

 

06-22722853

Interview

Jolanda Klerks – Coördinator gemeente Oss

Jolanda is psychosociaal hulpverlener en heeft een eigen praktijk voor WelZijn waarin zij zich inzet voor sociale projecten en mensen begeleidt die vastlopen in werk, privé en/of ouderschap.

“Ik ben boven alles vooral met hart en ziel een moeder van vier kinderen die zich gelukkig prijst, dat het redelijk loopt allemaal. Ik ben me er van bewust dat dit morgen anders kan zijn. Dat heb je namelijk niet altijd in de hand. En hoe fijn is het dan om te weten dat er hulp voor handen is? We hebben elkaar nodig. Dat is toch niet zo heel gek? Laten we proberen niet over elkaar te oordelen of elkaar te veroordelen, maar elkaar juist te helpen. Daar wordt de wereld een stukje mooier van, denk ik.

Ik ben iemand die altijd al belangstelling heeft gehad voor menselijke relaties. Nieuwsgierig naar de relatie van de mens ten opzichte van zichzelf, de ander en zijn/haar omgeving. Iemand die gelooft in groei en graag in kansen denkt. Dankbaar met de kansen die ik heb mogen ontvangen. En dat een ander ook gun. Met name kinderen.

Zoals de kans om jezelf - zoveel als mogelijk is - op een gezonde manier te ontwikkelen. Ongeacht waar je wiegje staat of wat de omstandigheden zijn. Daar waar dat niet lukt, voel ik compassie voor mijn medemens. En met de gedachte dat het juist getuigt van kracht als iemand om hulp durft te vragen, zet ik me graag als coördinator Buurtgezinnen.nl in om ondersteuning te organiseren. Ik hoop dat dit een gedachtegang is, die velen met mij delen. Omdat zoals Loesje zo mooi zegt: “als er iets speelt in het land, laat het dan vooral de kinderen zijn!”

06-46614788

Interview

Mariska Cornelissen – Coördinator gemeente Utrechtse Heuvelrug

Mariska is moeder van 3 kinderen, heeft een coachpraktijk in persoonlijk leiderschap en verbindende communicatie in Villa Xaverius te Driebergen en is vaste columniste van het tijdschrift Naar School van Ouders van Nu.

“Ik ben trots dat ik als coördinator aan de slag mag voor Buurtgezinnen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Buurtgezinnen is een prachtig initiatief waar, door gezinnen met elkaar te verbinden, veel gewonnen wordt voor gezinnen die steun kunnen gebruiken en gezinnen die steun kunnen bieden. De idee ‘Ik kan het wel alleen’ lukt misschien voor heel even, maar uiteindelijk kom je samen een stuk verder. We kunnen allemaal op z’n tijd hulp van een ander gebruiken. Hulp vragen zien we vaak als zwakte en vinden we daarom vaak lastig. Het tegendeel is waar. Om hulp vragen is juist moedig en dat wil ik in mijn werk als coördinator graag actief uitdragen.

Het mooie van buurtgezinnen is, vind ik, dat het laagdrempelig, praktisch en van lange duur is. Zo loop je een tijd samen met elkaar op in het leven en bouw je een band op met elkaar. Deze betrokkenheid in elkaar is van onschatbare waarde en kan levensverrijkend zijn hoe klein de hulp in eerste instantie ook kan lijken.”

06-31691720

Interview

Hanna ter Welle – Coördinator gemeente De Ronde Venen en Uithoorn

Hanna is moeder van twee dochters en getrouwd. Ze heeft psychologie gestudeerd en heeft haar eigen praktijk IntoMindfulness voor Mindfulness trainingen. Daarnaast is zij werkzaam als trouwambtenaar voor de gemeente De Ronde Venen.

“Door de Mindfulness trainingen die ik geef kom ik dagelijks in aanraking met mensen die overbelast zijn. Vaak zijn dit ouders. Er wordt in deze tijd veel gevraagd van zowel ouders als kinderen en als daar dan problemen zoals bijvoorbeeld ziekte, werkeloosheid of echtscheiding bij komen dan kan dat spanningen opleveren die maken dat het grote moeite kost om het gezin draaiende te houden. Het zijn situaties die iedereen kan overkomen waardoor gezinnen in een negatieve spiraal terecht kunnen komen.

Wat ik zo mooi vind aan Buurtgezinnen.nl, is dat de steun laagdrempelig is en dat er zowel voor de kinderen als de ouders grote winst te behalen is. Het sociale netwerk wordt sterker, ouders krijgen de kans om nieuwe energie op te doen en kinderen krijgen de kans om hun blikveld te verbreden.

Buurtgezinnen.nl maakt het mogelijk om mensen samen te brengen en te verbinden vanuit de positieve levenshouding dat we elkaar helpen wanneer de balans even zoek is.”

06-46591683

Interview

Selma van Zeeland – Coördinator gemeente West Maas en Waal

Selma is echtgenoot, moeder en zelfstandig ondernemer. Ze werkte jarenlang als ambulant hulpverlener en pleeggezinbegeleider en geeft inmiddels samen met haar honden sociale vaardigheidstraining aan kinderen.

“Met mijn twee Berner Sennen honden geef ik sociale vaardigheidstraining (Top dog SOVA training). Hierbij wordt de hond ingezet als co-trainer. Kinderen kunnen in deze training leren assertiever te worden of zichzelf juist meer onder controle te houden. Honden hebben een rustgevende invloed en dat werkt stress verlagend. Kinderen vergroten hun zelfvertrouwen door het opdoen van succeservaringen. Ik vind het geweldig dat ik mijn hobby kan inzetten binnen mijn werk. En ik hoop dat mijn honden veel kinderen kunnen helpen om hun eigen kwaliteiten te ontdekken en een stap vooruit te maken.

Bij het werken met gezinnen kom ik veel mensen tegen die overbelast zijn geraakt. Vaak is er geen tijd om even op adem te komen of om stil te staan bij de eigen kwaliteiten of wensen als opvoeder. Als er dan weinig of geen steun is vanuit de omgeving dan kan opvoeden een zware last worden. Ik vind het mooi dat Buurtgezinnen.nl ouders momenten rust kan geven en het delen van zorg kan bieden. Het is voor en door ouders. Als coördinator lever ik daar heel graag een bijdrage aan.”

06-10076282

Interview

Freke Spijkers – Coördinator gemeente Roermond

Freke is getrouwd en trotse moeder van dochter Mila en zoon Timo. Freke is psychosociaal therapeute en heeft haar eigen praktijk Het Kind Centraal Limburg, waarmee ze zich met name richt op (kinderen van) gescheiden ouders. 


“In mijn praktijk zie ik veel mensen die in moeilijke, kwetsbare en pijnlijke situaties terecht zijn gekomen. Om dan in verbinding te blijven met jezelf en je kind(eren) is een grote uitdaging, maar wel heel belangrijk! Ik werk vanuit de overtuiging dat nabijheid ons waardevolste bezit is en verwijdering onze grootste angst. Dat maakt dat ik altijd nieuwsgierig ben naar de mens achter het zichtbare gedrag.

“It takes a village to raise a child…”. Als kinderen veilige, warme, vertrouwde relaties met volwassene kunnen en mogen hebben, is dat een veilige basis van waaruit een kind zich kan ontwikkelen en groeien. En precies dat maakt dat ik Buurtgezinnen.nl een warm hart toe draag. Samen zorgen voor zelfstandige volwassene in wording: kwetsbaar maar niet machteloos…!”

06-53258240

Vivienne Keuren – Coördinator gemeenten Weert en Nederweert

Vivienne woont samen met haar partner en hun zoontje Thor in Weert. Ze werkt onder meer als coach bij een gemeente waarin ze mensen/gezinnen begeleidt richting dagbesteding, werk en verdere hulpverlening.


“Vanuit mijn werk als coach kom ik veel verschillende mensen en gezinssituaties tegen, helaas ook waar kinderen al veel hulpverlening krijgen of zelfs uit huis zijn geplaatst. Preventief werken, zoals Buurtgezinnen doet, kan bij zulk soort gezinnen een uitkomst zijn en kan vervelende situaties voorkomen.

Daarom wil ik mij als coördinator actief inzetten voor Buurtgezinnen.nl zodat ook de gezinnen in de gemeente Weert elkaar kunnen vinden. Fantastisch om een bijdrage te mogen leveren aan het creëren van een prettige en veilige leefomgeving voor de kinderen. Zij zijn immers ‘de toekomst’.”

06-46608904

Interview

Katrien Jozephs – Coördinator gemeente Maastricht en Eijsden-Margraten

Katrien is moeder van twee kinderen en werkt al jaren binnen de sector welzijn met jeugdigen en hun ouders.


“Binnen mijn werk, maar ook daarbuiten, kom ik veel situaties tegen die je graag als opvoeder anders zou willen zien. Ouders die een situatie niet meer kunnen overzien door alle hectiek van de dag; persoonlijke problemen, werk, ziekte, etc. Kortom, even niet de ruimte hebben om het leven zo in te vullen zoals zij dat zouden willen. Helaas schiet dan ook de aandacht voor de kinderen er weleens bij in. Kinderen die daarom al vroeg hun eigen boontjes moeten doppen, hunkeren naar aandacht en structuur. Meermaals heb ik gedacht; was er nou maar iemand die zich daar over kan ontfermen. Gewoon, iemand uit de buurt die vertrouwd is met het gezin.

Ik geloof in een aanpak dichtbij huis met aandacht en respect voor de situatie waarin ouder en kind zich bevinden. Ik ben blij dat ik met Buurtgezinnen.nl een bijdrage mag leveren om mensen met elkaar te verbinden en de gezamenlijke opvoedingsverantwoordelijk in deze tijd onder de aandacht mag brengen.”

06-24268314

Interview

Atie Wakkee-de Kort – Coördinator gemeente Nieuwegein

Atie is getrouwd, moeder van volwassen kinderen en een pleegkind. Oma van twee kleinkinderen. Social Work professional met haar eigen bureau Savio en nauw betrokken bij bewonersinitiatieven op wijkniveau.


“Ik werk graag mét mensen en aan initiatieven en projecten vòòr mensen, daar ligt mijn hart. Van Buurtgezinnen.nl word ik enthousiast en blij. Een welkome mogelijkheid voor ouders die wat hulp kunnen gebruiken en om kinderen te laten ‘proeven’ van een andere leefomgeving. Mooi dat dit kan door nieuw contact, door mensen die laten weten dat zij graag iets voor een ander willen doen. Buurtgezinnen.nl is als het ware de ‘plek’ waar vraag en aanbod elkaar vinden. Mèt elkaar, vòòr elkaar. Laagdrempelig, gelijkwaardig en op basis van vertrouwen.

Met het aangaan van deze langdurige relatie, mogen vraaggezin en steungezin rekenen op zorgvuldige begeleiding zodat deze nieuwe match alle mogelijkheden krijgt om succesvol te worden afgesloten. Voor beide gezinnen kan deze ‘ondersteuning voor het moment’ een ‘verrijking voor later’ zijn! Fijn dat Buurtgezinnen.nl ook in Nieuwegein is gekomen.”

06-50208462

Interview

Constanja de Vries – Coördinator gemeente Scherpenzeel

Constanja de Vries is getrouwd en moeder van drie opgroeiende kinderen.  Zij werkt als jeugd- en jongerencoach en trainer Groene Pedagogiek, Communicatie en Samenwerking en doet dit vanuit haar eigen bedrijf Personal Communication Support.


“Vanuit een project wat gericht is op het versterken van sociale netwerken rondom ouders en kinderen ben ik Buurtgezinnen.nl op het spoor gekomen. Het is mijn overtuiging dat kinderen en ouders in moeilijkere omstandigheden het meest gebaat zijn bij informele ondersteuning in hun directe omgeving. We hebben allemaal door onze ervaring, opgedaan met vallen en opstaan, veel te bieden aan anderen. Ik vind het geweldig om als coördinator Buurtgezinnen.nl in de regio Scherpenzeel op de kaart te mogen zetten.

Wij kunnen wat leren van olifanten. De zorg voor een ‘kleintje’ wordt door de hele kudde gedragen. De ene olifant beschermt, de andere corrigeert, de volgende houdt het jong gaande, elke olifant met zijn eigen talent, zo lijkt het. Het is mijn ideaal dat we elkaars talenten meer kunnen inzetten voor kinderen in die situaties waarin de talenten van een ander even niet voorzien.”

06-57642718

Interview

Judith Lorier – Coördinator gemeente Papendrecht en Dordrecht

Judith is getrouwd en trotse moeder van twee dochters. Ze heeft haar eigen hulpverleningspraktijk ´Praktijk Betrokken` en werkt als Intensief Ambulant Hulpverlener en zorgmakelaar.


“In mijn werk als hulpverlener heb ik gezien dat een steungezin in het leven van een kind veel kan betekenen, het vormt een positieve tegenhanger tegenover de lastige dingen die er kunnen zijn. En het vergroot het zelfvertrouwen, van het kind, maar meestal ook van de betrokken ouders. Zowel een vraaggezin als een steungezin hebben iets aan de samenwerking. Er is over en weer steun aan en gezelligheid met elkaar.

Ik gun gezinnen die het net even wat zwaarder hebben van harte een steungezin. Als moeder kan ik mij voorstellen dat er soms even iets extra´s nodig is. Opvoeden is leuk en dynamisch, maar soms ook een hele uitdaging. Ik vind het mooi als gezinnen elkaar hierbij kunnen helpen en ook opvoedervaringen kunnen uitwisselen. Ik denk hierbij aan praktische steun, een luisterend oor, soms wat tips, maar ook met elkaar iets leuks doen. Buurtgezinnen.nl geeft vorm aan deze steun; laagdrempelig en op basis van gelijkwaardig contact tussen gezinnen. Ik vind het fijn dat ik in deze functie mijn eerdere ervaringen en mijn plezier om mensen bij elkaar te brengen kan inzetten.”

06-14134581

Interview

Nanneke Keuter – Coördinator gemeente Wageningen

Nanneke is getrouwd en moeder van vier kinderen. Als thuisbegeleider komt ze vaak bij mensen over de vloer om te onderzoeken hoe samen aan een beter ‘thuis’ gewerkt kan worden.


“Leven delen’ is iets waar ik me graag voor inzet, zowel in mijn werk als hulpverlener als in mijn gezin of tijdens mijn vrijwilligerswerk in de wijk. Ik kom met veel mensen in aanraking die het best lastig vinden om alle ballen hoog te houden en het nog lastiger vinden om hulp te vragen.

Leven delen, omzien naar elkaar, zeggen dat het even niet lukt. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Als moeder van vier jonge kinderen weet ik hoe lastig het kan zijn om de rust te vinden om iedereen aandacht te geven. Wat is het dan prettig om terug te kunnen vallen op betrouwbare mensen in je omgeving die af en toe de zorg voor de kinderen uit handen kunnen nemen. Ik geloof in een laagdrempelige benadering, van mens tot mens. Iedereen heeft wat te bieden en we hebben allemaal weleens hulp nodig. Geven maakt blij. Hoe mooi is het dan om koppelingen te kunnen maken tussen gezinnen waardoor mensen geholpen worden en er nieuw perspectief ontstaat.”

 

Marieke is door ziekte tijdelijk niet bereikbaar.

Irma de Groot neemt het tijdelijk van haar over, zij is te bereiken op 06-12140374.

Marieke Goudsblom – Coördinator gemeente Schagen

Marieke Goudsblom is getrouwd en moeder van drie pubers. Na een carrière in de marketing- en communicatie bleek haar hart te liggen bij het coachen. De naam van haar bedrijf is dan ook: “Kies je eigen weg” omdat iedereen -soms met hulp- een nieuwe weg in kan slaan, een bergweggetje of een snelweg dat is jouw keuze.


“De eerste vraag die ik kreeg toen ik begon aan de opleiding kinder- & opvoedcoach was: “Wie is belangrijk geweest toen jij kind was, wie heeft het verschil gemaakt?” En daar hoefde ik niet lang over na te denken, dat wist ik direct: Mijn opa. Hij woonde aan de overkant en ik mocht bij hem tussen de middag een broodje eten -aan tafel- en dat we dan naar de bakker huppelden voor een flesje ‘echte’ chocomelk. Dat alleen ik huppelde omdat opa allerlei mankementen had waardoor hij niet meer goed kon lopen, kwam ik pas later achter. Maar die baken van rust in ons hectische gezin met werkende ouders dat was ‘mijn verschil’.

En ik denk dat dat de kern is van Buurtgezinnen.nl; het verschil kunnen maken! Opvoeden doe je samen en waar het ‘vroeger’ heel gewoon was om een vangnet van familie en buren om je heen te hebben als het even niet ging, is dat tegenwoordig niet zo vanzelfsprekend. Daarom vind ik het fijn dat Buurtgezinnen.nl nu ook in de gemeente Schagen van start gaat en wij samen het verschil kunnen maken!”

06-39213569

Interview

Nienke van der Kaaij –  Coördinator gemeente Ede

Nienke is getrouwd, moeder van vier zonen en werkzaam als ambulant gezinsbegeleider. Met haar bedrijf ‘Niets is te gek’ geeft ze coaching aan diverse mensen.


“In mijn werk merk ik dat het heel veel doet met een kind als het ‘in de hulpverlening’ terecht komt. En dat is in mijn beleving ook niet altijd noodzakelijk. Een kind en daarmee het gezin kan ook juist heel erg geholpen zijn met ‘gewone’ steun van een ander gezin. Laagdrempelig en zonder oordeel. In mijn zoektocht naar die mogelijkheden, stuitte ik op Buurtgezinnen.nl dat heel erg bij mij als persoon aansluit.

Ik woon al heel wat jaren in Ede en ben naast coördinator van Buurtgezinnen.nl ook werkzaam als ambulant gezinsbegeleider, waarin ik cliënten met een LVB en psychiatrische problematiek begeleidt. Ik ben na mijn opleiding Maatschappelijke werk & Dienstverlening aan de slag gegaan in de jeugdpsychiatrie. Ik werk ontzettend graag met en voor kinderen en doe dat eigenlijk al mijn hele werkzame leven. Via mijn eigen bedrijf ‘Niets is te gek’ coach ik mensen, groot en klein en zet daarvoor geregeld ook de gezelligheid van mijn pipowagen in, die ik zelf heb opgeknapt.”

06-48154190

Interview

Iris Meijerink – Coördinator gemeente Woerden

Iris is getrouwd en trotse moeder van drie kinderen. Ze is oprecht geïnteresseerd in mensen en nieuwsgierig naar wat hen bezighoudt. Ze volgt een driejarige opleiding tot professioneel begeleider van mensen en organisaties in ontwikkeling en is onlangs voor zichzelf begonnen.


“Ik word enthousiast van initiatieven en projecten voor en door mensen en speel hierin graag een verbindende rol. Zo ben ik vanaf het begin betrokken geweest bij de implementatie van maatschappelijke stages in Woerden. Het is mooi om van dichtbij te zien wat het met jongeren doet, als ze merken dat hun aanwezigheid of inzet echt verschil maakt voor de ander. Onvermoede talenten worden zichtbaar, hun zelfvertrouwen groeit en ze zijn meer betrokken bij de wereld om hen heen.

Dat Buurtgezinnen.nl nu ook in Woerden actief is, vind ik fantastisch! Iedereen met jonge kinderen wordt van tijd tot tijd immers geconfronteerd met de nodige uitdagingen rond de opvoeding. Hoe fijn is het dan, dat er iemand is op wie je terug kunt vallen als het even niet zo lekker loopt. Op een laagdrempelige manier en met wederzijds respect. Ik ben er trots op dat ik als coördinator een bijdrage mag leveren aan een zo veilig mogelijk opgroei- en opvoedklimaat voor kinderen en jongeren in de gemeente Woerden. Samen maken we het verschil!”

06-44323260

Interview

Janet van Helden – Coördinator gemeente Lingewaard

Janet is getrouwd, moeder van twee kinderen en oprichter, eigenaar en tevens pedagogisch begeleider van gastouderbureau Kid@home.


“Iets voor elkaar betekenen, zodat een gezin het vol kan houden, dat is voor mij de belangrijkste drijfveer om voor Buurtgezinnen.nl te werken. Heel eenvoudig eigenlijk. Uit eigen ervaring weet ik hoe veel spanning er zo nu en dan op een gezin kan komen te staan. Welk gezin kent dat niet? En dan is het heel fijn als een gezin dat het zwaar heeft vrijwillige ondersteuning kan krijgen van een ander gezin.

Ik ben getrouwd en moeder van een dochter en een zoon. Daarnaast ben ik oprichter, eigenaar en tevens pedagogisch begeleider van een gastouderbureau in Bemmel. Ik heb in Leiden pedagogiek gestudeerd en heb vele jaren als juf in het basisonderwijs gewerkt. En zo heb ik vaak genoeg gezien dat het niet altijd gesmeerd loopt in een gezin. Via mijn werk voor Buurtgezinnen.nl hoop ik echt iets voor die gezinnen te kunnen betekenen.”

06-39402710

Interview

Marijke van Tiggelen – Coördinator gemeente Houten

Marijke is getrouwd en moeder van 3 jonge kinderen. Ze is jarenlang leerkracht in het basisonderwijs geweest en werkt met peuters. Als vrijwilliger geeft ze cursussen op huwelijks- en opvoedingsgebied en onderhoudt een Facebookgroep voor moeders.


“Onder de groep vrouwen die ik om mij heen heb, leeft een grote wens om samen leuke dingen te doen, maar ook om over onze kinderen en vooral de opvoeding te praten. Drie jaar geleden maakte ik om deze reden een Facebookgroep aan voor moeders in Houten. We stellen elkaar praktische, maar ook hulpvragen, geven elkaar advies, behandelen elkaar met respect en delen leuke (gezins)uitjes. Een fantastische manier om elkaar te helpen en te leren kennen. Tijdens de uitjes die ik organiseer, ontstaan nieuwe vriendschappen.

Toen Buurtgezinnen.nl op mijn pad kwam, zag ik dat als verlengde van mijn vrijwilligerswerk. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om dat - waar mijn hart ligt - nu nog breder in te kunnen gaan zetten voor vraag- en steungezinnen. Ik droom van een Houten waar we elkaar om hulp durven vragen als het ons even teveel is en we ons daarvoor niet hoeven te schamen. Waar we ruimte, tijd en liefde over hebben om een kind in ons huis op te nemen voor een aantal uren in de week om bijvoorbeeld spelletjes mee te doen of om naar zwemles te brengen. Waar we SAMEN aan de zorg van ONZE kinderen werken, zodat zij mogen groeien en bloeien in de gemeente.”

06-31390565

Interview

Miranda van Houwelingen – Coördinator gemeente Roosendaal

Miranda is alleenstaande moeder van 2 kinderen, waarvan 1 met autisme, organisatie- en HR-adviseur, (team)coach en woont in Roosendaal.


“Verbinden is een woord dat de laatste jaren de rode draad is in mijn werk en leven. Ik adviseer en begeleid directies, (management)teams en professionals bij hun persoonlijke ontwikkeling. Koppel de vraag van maatschappelijke organisaties naar kennis, materialen, faciliteiten en handjes aan mensen, organisaties en bedrijven die dat kunnen bieden. En organiseerde ‘Roosendaalse Dialogen’, tussen bijvoorbeeld jongeren en ouderen of moslimvrouwen en protestante vrouwen. Syrische mannen en vrouwen begeleid ik bij de eerste stappen op de Nederlandse arbeidsmarkt, door ze als vrijwilliger te koppelen aan een maatschappelijke organisatie en ze te helpen bij het zoeken naar passend betaald werk.

En wat is het bijzonder om nu invulling te geven aan de rol van coördinator Buurtgezinnen in Roosendaal! Het zoeken van steungezinnen voor gezinnen die – om welke reden dan ook – overbelast zijn en die wel wat hulp kunnen gebruiken bij het opvoeden van de kinderen. En hoe moeilijk dat dat soms is, weet ik uit eigen ervaring.”

06-12633197

Interview

Irene Langerijs – Coördinator gemeente Purmerend

Irene is getrouwd en moeder van twee knullen. Na te hebben gewerkt als projectmanager maakte ze een carrièreswitch en werkt nu als coach en trainer. Als raadslid was ze betrokken bij de transitie in de jeugdzorg.


“De zorg en opvoeding van de kinderen, werk en andere sociale verplichtingen vragen veel van ouders. Het valt niet mee om alle ballen in de lucht te houden, weet ik uit eigen ervaring. Door ziekte en overbelasting viel de zorg en opvoeding van mijn kinderen mij soms zwaar. Gelukkig kon ik terugvallen op mijn (schoon)ouders, familie en vrienden.

Maar veel gezinnen hebben dit sociale vangnet helaas niet. Of ouders wonen ver weg en vrienden zitten in hetzelfde schuitje, dus vragen we ze maar niet om hulp. Zelf vond ik het lastig om hulp te vragen bij de zorg en opvoeding van mijn kinderen. Het voelde als falen. Inmiddels weet ik dat alle ouders tegen dingen aanlopen met hun kinderen. In onze kinderen ontmoeten we immers onszelf. En dat is zeker niet altijd makkelijk.”

06-34192211

Aretha Gijsbertha – Coördinator gemeente Amsterdam-West en Nieuw West

Aretha is moeder van een zoon en een bezige bij. Zij is docent, pedagoog, zorgverlener en coach en voert deze functies in samenwerking met anderen uit als freelancer vanuit haar eigen bedrijf ACoach&Zo.


“Om hulp vragen is dapper en dat wil ik graag uitdragen. Ik ben een alleenstaande moeder die boven alles het beste wil voor mijn kind, maar ook voor andere kinderen. Als moeder van een zoon met ‘uitdagingen’ weet ik hoe ingewikkeld het ouderschap soms kan zijn. Ik heb de juiste netwerken en gun dat andere gezinnen ook. Onze kinderen zijn onze toekomst. Als het ons lukt om met elkaar deze kinderen een basis te geven en op te voeden tot volwassenen die later op een goede manier de maatschappij draaiende weten te houden, is onze taak volbracht!

De laagdrempelig-toegankelijkheid en mogelijkheden die Buurtgezinnen.nl biedt, dat gezinnen elkaar kunnen helpen, spreekt mij enorm aan. De visie en missie ondersteun ik dan ook van harte! Ik zet mijn kennis, kunde en netwerk graag in om als coördinator van Buurtgezinnen.nl de ondersteuning hiervoor te organiseren.”

06-28287049

Lianne de Keizer – Coördinator gemeente Giessenlanden

Lianne is naast pedagoog, kindertherapeut en trainer/opleider, bovenal moeder van twee prachtdochters. Zij is ondernemend en nieuwsgierig en probeert gezinnen hun kracht (opnieuw) te laten ervaren.


“Ik ben als professional al jaren betrokken bij gezinnen die het gezinsleven soms als te zwaar ervaren. Als pedagoog en als kindertherapeut ondersteun ik ouders en kinderen om weer in hun kracht te kunnen staan. Daarbij stimuleer ik het gezin te kijken naar wat zij al in bezit hebben en ontvangen uit hun omgeving, want als gezin sta je er vaak niet alleen voor. Blijkt dat wel zo te zijn, of wordt het als zodanig ervaren, dan maken we samen een plan om daarin verandering aan te brengen.

Naast het werken in mijn zelfstandige praktijk, besteed ik tijd aan het opleiden van andere professionals. Ik train hen in het werken met gezinnen, het versterken van de eigen kracht, het netwerk en in het benutten van het voorliggend veld of algemeen gebruikelijke voorzieningen. Toch had ik nog ruimte voor een andere mooie uitdaging. Zo was de stap naar Buurtgezinnen logisch en zeer welkom voor mij.”

06-25190848

Interview

Sjikke Jansma – Coördinator gemeente Smallingerland

Sjikke is getrouwd, moeder van volwassen kinderen, oma van twee kleinkinderen en heeft een veelzijdige ervaring in de zorg- en welzijnssector.


“Het is belangrijk dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin. Vroeg signaleren en preventie zijn van groot belang daar waar het niet altijd zo soepel loopt in gezinnen. Ik geloof in de kracht van verbinding tussen mensen, waarbij over en weer kan worden gewonnen aan ontwikkeling en betekenisgeving.

Ik heb veel affiniteit met opgroeiende kinderen en hun ouders, met name in situaties waar het complex is en het niet altijd zo soepel gaat. Er kunnen veel redenen zijn van druk(te) en stress in gezinnen, waardoor er weinig ruimte en energie is om kinderen de nodige aandacht en opvoeding te geven. Het ontbreken van een steunende omgeving en niet gewend zijn om hulp te vragen, vergroten dan het gevoel er alleen voor te staan.

Wanneer een stabiel gezin opvang en opvoedondersteuning kan bieden vanuit oprechte betrokkenheid en aandacht komt dit ten goede aan het kind in het gezin. Mijn rol is om vraag- en steunouders samen te brengen, te verbinden en te ondersteunen in de samenwerking rond afspraken.”

06-15647823

Interview

Barbara van der Meij de Bie – Coördinator gemeente Velsen

Barbara woont samen met haar partner, zoon en dochter in de gemeente Velsen. Door pleegouderschap en vrijwilligerswerk voor (eenouder)gezinnen is ze geïnteresseerd geraakt in jeugdhulp.


“Ik vind het zo mooi gezegd in het Afrikaanse gezegde dat Hillary Clinton voor haar boek gebruikte: 'It takes a village to raise a child'. Vrij vertaald: 'Er is een heel dorp nodig om een kind op te voeden'. 'Het dorp' kan je zien als onze gemeenschap, in mijn geval de gemeente Velsen. In een gezinsleven ervaren we allemaal weleens lastige perioden. En ik ervaar ook dat iedereen bereid is om wat hulp te bieden, wanneer je erom durft te vragen.

Ik ben nogal ondernemend, heb veel gereisd en mensen en gezinnen leren kennen in het buitenland. In veel (tropische) culturen heb ik ervaren dat het heel gewoon is, om als ouders regelmatig een beroep te doen op de buren, mensen binnen het dorp, vrienden of familieleden. Lief en leed worden gemakkelijk met elkaar gedeeld. Ik kijk ernaar dat we binnen de gemeente Velsen ook kunnen groeien naar een gemeenschap die 'lief en leed' kan delen.”

06-11017207

Interview

Ingeborgh Olij-Frima – Coördinator gemeente Beverwijk en Heemskerk

Ingeborgh is getrouwd, moeder van een zoon en een dochter en woont in Heemskerk. Met haar eigen praktijk Regenboog Coaching, Supervisie en Advies is zij werkzaam in de Jeugdzorg, het Onderwijs en Welzijn. Daarnaast is zij mede-eigenaar van Koel & Co, een zorgcoöperatie voor en door zelfstandige professionals in de Jeugdzorg.


“Voordat ik mijn eigen praktijk kreeg, heb ik 25 jaar met passie gewerkt in (Jeugd)zorg en Welzijn. Het begeleiden van de ontwikkeling van een kind en/of een ouder, is het mooiste dat er is. De laatste jaren heb ik gezien dat de waarde die wordt gehecht aan 'eigen kracht' en 'regie op eigen leven' waardoor een kind zolang mogelijk thuis kan blijven wonen, een vlucht hebben genomen.

Passend hierbij is 'erkenning' voor een nieuwe vorm van hulp. Die van 'ervaringsdeskundigen; opvoeders/ouders, die weten dat het soms thuis even niet op 'rolletjes' loopt. Die je een steuntje in de rug kunnen geven en vanuit het hart, oprecht iets voor een kind en een ouder kunnen betekenen, met een bepaalde regelmaat voor een langere periode.

Ik weet, dat er in de gemeente Beverwijk en Heemskerk ouders op zoek zijn naar een lichte vorm van hulp en ondersteuning. Daarnaast ben ik er ook van overtuigd, dat er ‘parels' zijn die iets voor een ander willen betekenen, vrijwillig, zonder er iets voor terug te vragen. En hiermee meteen ook het verschil willen maken, voor een kind en zijn ouder(s), voor nu en voor later. Daar waar lichte vorm van ondersteuning kan, dicht bij huis en zo zwaarder kan worden voorkomen. Daarom wil ik mij als coördinator actief inzetten voor Buurtgezinnen.nl zodat gezinnen elkaar kunnen vinden en verrijken.”

06-22847481

Interview

Nicole van der Spek – Coördinator gemeente Ouder-Amstel en Amstelveen

Nicole is moeder van een zoon die ze samen met haar partner opvoed. Ze is een beweeglijke dame, werkte jarenlang als verandermanager in de bankwereld en is sinds twee jaar actief als intuïtief coach.


“Wat me heel erg aanspreekt in Buurtgezinnen.nl is enerzijds het informele, laagdrempelige karakter en anderzijds dat het heel goed georganiseerd is. We zijn geen officiële hulpverlener. De hulp komt van ervaren ouders en dat maakt de drempel aanzienlijk minder hoog om de stap te wagen om hulp te vragen. Ik ben zelf ook zo’n ervaringsdeskundige, want mijn gezin en ik zijn als steungezin begonnen bij Buurtgezinnen.nl en zijn dat nog steeds.

De daadkrachtige en snelle manier van steun bieden, spreekt me ontzettend aan en mijn eigen ervaringen met een Syrisch vraaggezin, maakt me daarin alleen maar enthousiaster. Ik gun ieder kind dat het ook echt kind kan zijn, maar realiseer me dat dat lang niet altijd kan. Een bijdrage leveren om dat wel mogelijk te maken is echt heel mooi. En zeker dat ik dat door mijn werk als coördinator voor meer gezinnen kan organiseren.”

06-30497668

Gonda Hanskamp – Coördinator gemeente  Amsterdam-Noord

Gonda is getrouwd, moeder van 3 kinderen en heeft ervaring opgedaan in het onderwijs en welzijnswerk. Ze is een bevlogen verbinder met passie voor (kwetsbare) gezinnen.


“Een kleine schakel kan hét verschil maken. Al jarenlang is dat wat mij drijft in mijn werk. Ik zet me graag in voor de kwetsbaren in deze samenleving. Ik denk dan vooral aan vrouwen/gezinnen met een migratie-achtergrond, die moeite hebben om hun weg te vinden. Of kinderen die het om wat voor reden dan ook zwaar hebben. Ik kan niet alles oplossen, maar mag wel een kleine schakel zijn in het aanbieden van mogelijkheden om wat lucht te krijgen en perspectief te bieden. En dat maakt vaak al een groot verschil.

Tien jaar geleden verhuisden mijn gezin en ik vanuit het oosten van het land naar Amsterdam Noord. Toen heb ik ervaren wat het betekent om opnieuw te moeten beginnen en afhankelijk te zijn van derden. Een nieuw netwerk opbouwen kost tijd en energie en je moet vertrouwen in je medemens hebben en daartoe is niet iedere ouder in staat. Mijn ervaring in zowel het onderwijs als het welzijnswerk zet ik graag in om steungezinnen te zoeken voor gezinnen die overbelast zijn en die wel wat hulp kunnen gebruiken bij het opvoeden van de kinderen. Ik hoop dat er vele deuren open mogen gaan in Amsterdam Noord. Want waar je elkaar ontmoet, ontstaat verbinding en ontdek je nieuwe werelden! Dat is dubbel genieten.”

06-23143634

Marieke van Rooij – Coördinator gemeente  Amsterdam-Oost

Marieke woont samen met haar man Arjan in Amsterdam en werkte ruim vijftien jaar in de jeugdhulpverlening. Momenteel begeleidt ze met haar eigen praktijk Concreet kinderen, jongeren en gezinnen met uiteenlopende vragen.


“Die begeleiding doe ik op mijn eigen Concrete manier: dichtbij, praktisch, en wanneer het nodig is. Ook werk ik regelmatig voor Hogeschool Inholland, voor de opleiding pedagogiek. Ik hou enorm van de diversiteit in mijn werk, als ik maar met mensen bezig kan zijn. Arjan werkt in het speciaal onderwijs. De ruimte die wij hebben, delen we regelmatig met mensen die even meelopen met ons, of wij met hen. Daarnaast hebben wij samen een stichting die zich inzet voor kinderen.

Buurtgezinnen.nl komt op voor kinderen in de knel, op een manier waar de kinderen – en hun ouders - direct baat bij hebben. De hulpverlening is tegenwoordig vaak zo ingewikkeld. Het ‘simpele’ concept van Buurtgezinnen.nl sprak mij meteen aan: delen wat je hebt met een ander die het even nodig heeft. Dit is iets wat ik zelf erg heb meegekregen in mijn opvoeding. Mensen met elkaar in contact brengen die mogelijk iets voor elkaar kunnen betekenen, is iets dat ik veel doe in mijn werk; netwerken bouwen en verstevigen. Ik vind het geweldig om dit ook voor Buurtgezinnen.nl te mogen doen. Ik hoop daarmee mijn steentje bij te dragen aan kansen voor heel wat kinderen.”

06-33838255

Interview

Marieke Raijmakers – Coördinator gemeente  Beesel

Marieke is getrouwd, moeder van een dochter en woont met haar gezin in Roermond. Ze heeft gewerkt in het (speciaal) onderwijs en startte bij Buurtgezinnen als steungezin.


“Wat ik mooi vind aan Buurtgezinnen.nl is dat mensen elkaar helpen vanuit een warm hart. Met een klein gebaar kan je veel betekenen voor de ander. Helaas heeft mijn gezin ook een periode veelvuldig gebruik moeten maken van ons netwerk. Pas toen beseften wij hoe fijn en belangrijk het is om mensen om je heen te hebben die je kunnen helpen. Wij prijzen ons gelukkig met de mensen om ons heen en de kansen die het leven ons biedt. Maar we beseffen ook dat er gezinnen zijn, die dit niet (altijd) hebben. Toen Buurtgezinnen.nl op ons pad kwam, besloten we ons aan te melden als steungezin.

Als kind riep ik al dat ik juf wilde worden en die droom is uitgekomen. Vanaf de eerste opleiding heb ik me altijd ingezet voor het kind dat nét iets extra’s nodig heeft. Ik denk dat mijn opleidingen en jarenlange werk binnen het (speciaal) onderwijs mij voldoende expertise heeft gegeven om steun- en vraaggezinnen te matchen en te begeleiden. Daarnaast ben ik ook trotse moeder van een dochtertje en weet ik hoe belangrijk het is dat je kind zich veilig voelt. Waar dan ook. Ik vind het geweldig dat ik hier een steentje aan bij mag dragen en mensen mag verbinden om zo samen ervoor te zorgen dat een kind zich kan ontwikkelen in een veilige omgeving.”

06-24778784

Francis Bak-van Leeuwen – Coördinator gemeente  Zaanstad

Francis is getrouwd, moeder van vier kinderen, pleegouder en gedrags- en gezinstherapeut. Daarbij was haar gezin het eerste steungezin van Buurtgezinnen in Zaanstad.


“Ik ben getrouwd, moeder van vier kinderen en vind het belangrijk dat zij leren dat hoe wij wonen en met elkaar omgaan niet van zelfsprekend is. Wij hebben ons om deze reden ingeschreven bij Buurtgezinnen.nl Zaanstad en werden hier het allereerste steungezin. Nadat we twee gezinnen langdurig ondersteund hebben via Buurtgezinnen.nl, zijn wij nu crisispleegouder via Spirit. In mijn werk als gedrags- en gezinstherapeut werk ik aan de andere kant: wanneer de Jeugdbescherming al betrokken is en het kind onder toezicht is gesteld. Vooral het preventieve karakter van Buurtgezinnen spreekt me enorm aan: vroegtijdig hulp bieden, zodat een gezin niet verder overbelast hoeft te raken.

Als ik naar mijzelf kijk heb ik ook in mijn leven wel eens hulp nodig gehad rondom mijn kinderen. Sowieso tijdens mijn werkdagen, maar ook in de periode na een scheiding en tijdens de studies die ik gevolgd heb. Zelf heb ik de mazzel dat ik altijd op opa’s en oma’s terug kan vallen. Ik vind het geweldig dat ik als coördinator van Buurtgezinnen.nl vraaggezinnen in dit soort periodes aan steungezinnen kan koppelen, zodat ze samen de zware taak/baan als opvoeder op kunnen pakken.”

06-15225809

Interview

Miranda van der Steen – Coördinator gemeente Duiven en Westervoort

Miranda woont met man, drie kinderen, twee katten en een hond in Duiven en heeft jarenlang in de jeugdzorg gewerkt. Als zelfstandig ondernemer biedt ze trainingen en publiceerde ze haar eerste boek.

“Vanuit mijn opleidingen maatschappelijk werk en culturele antropologie heb ik altijd een grote interesse gehad in cultuur en identiteit. Niet alleen tussen verschillende bevolkingsgroepen maar juist ook op kleinere schaal binnen families en gezinnen. Elk gezin heeft eigen gebruiken, rituelen en soms zelfs woorden. Dat vind ik mateloos interessant hoe dat werkt. Ondanks die eigen identiteit gaan gezinnen door vergelijkbare fases heen en daar kunnen we elkaar bij helpen.”

Het laagdrempelige karakter van Buurtgezinnen.nl spreekt me enorm aan. In mijn werk in de jeugdzorg bedacht ik regelmatig, dat een situatie mogelijk kan worden voorkomen door laagdrempelige ondersteuning in een eerder stadium. Kleine stappen kunnen een groot effect geven. Ook vind ik het van belang om aandacht te hebben voor de eigenheid van een gezin. Hier hoort ook bij om te benoemen wat er juist goed gaat. Ondersteuning vragen is bijvoorbeeld al een groot goed. Fijn dat ik nu met mijn werk voor Buurtgezinnen.nl vorm aan kan geven aan laagdrempelige ondersteuning.”

06-55488221

Esther Karssing – Coördinator gemeente Aalsmeer

Esther is organisator, moeder en ondernemer. Ze houdt van mensen en verbinden en woont in Aalsmeer.

“We leven in een maatschappij met veel stress, druk en leven in een hoog tempo. Niet iedereen lukt het om alle ballen in de lucht te houden. Ieder gezin kent periodes waarin het (tijdelijk) minder goed gaat. Bijvoorbeeld door een scheiding, ziekte, (mentale) onrust, geldzorgen of relatieproblemen. Het getuigt dan van kracht om te durven vragen. Helaas beschikt niet iedereen over een goed sociaal vangnet. Dan is het goed om te weten dat je een beroep kunt doen op het mooie en laagdrempelige initiatief Buurtgezinnen.nl.

Als coördinator Aalsmeer voor Buurtgezinnen vind ik het geweldig om gezinnen bij elkaar te brengen en ze met elkaar te verbinden. Ouders kunnen even op adem komen of bijvoorbeeld hun sociale netwerk uitbreiden. Daarnaast geloof ik in deze laagdrempelige benadering, iedereen heeft immers wat te bieden en we hebben allemaal wel eens hulp nodig. Buurtgezinnen is er voor ouders en door ouders. Iets voor elkaar doen maakt blij, want we zijn er nou eenmaal niet voor gemaakt om alles alleen te doen. Mijn motto is: #durf te vragen! #durf te geven!”

06-14128375

Sharon Mantjes – Coördinator gemeente Wormerland en Oostzaan

Sharon is moeder van 2 zoons van 18 en 12 en werkt als coördinator, counselor, ervaringscoach en ondernemer.

“Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk steun uit een netwerk is. Toen ik na mijn scheiding alleenstaande moeder werd, was dat voor mij en mijn jongens niet makkelijk. Alles leek even stil te staan, maar de wereld draaide natuurlijk gewoon door. Ik heb het geluk dat er veel mensen om mij heen zijn die me bij konden - en nog steeds kunnen- staan als ik even een moment voor mezelf nodig heb. Mijn eigen steunsysteem is gelukkig prima en dat gun ik iedereen.

Vanuit mijn onderneming spreek ik veel ouders die onverwacht in een situatie terechtgekomen zijn die ze echt even van hun sokken heeft geblazen. Soms merken ze dan ook dat ze het niet alleen kunnen bolwerken en dat ze in hun eigen netwerk niet die steun kunnen vinden die ze nodig hebben. Ik geloof heel erg in samenwerken en verbinden, vooral vanuit ervaring, omdat dat sneller voor herkenning en erkenning zorgt. Het geeft kracht als je weet dat je niet de enige bent die de opvoeding soms even niet aankan maar dat je er niet alleen voor staat.”

06-49999098

Gerlinda van den Biezenbos – Coördinator gemeente Lopik

Gerlinda is moeder van drie pubers. Daarnaast heeft ze samen met haar man een gezinshuis met nog drie kinderen.

“Buurtgezinnen.nl is een mooi laagdrempelig initiatief waarvan mijn hart sneller gaat kloppen. Ik kan me goed voorstellen dat het soms allemaal even te veel is. Ik weet hoe hectisch een gezin met opgroeiende kinderen kan zijn. Toen mijn kinderen nog jong waren, had ik gelukkig mijn ouders en schoonouders die maar al te graag wilden bijspringen.

In 2011 kregen wij onze eerste pleegdochter. Deze ervaring was een verrijking in ons leven, waar we graag mee verder wilden. Na een paar jaar crisispleegzorg zijn we een gezinshuis gestart. Inmiddels hebben we aan 13 kinderen een (tijdelijk) thuis kunnen bieden. De drie gezinshuiskinderen die nu bij ons wonen, zullen blijven tot ze opgegroeid zijn. Voordat de kinderen bij ons komen wonen, hebben ze heel veel mee gemaakt. Hoe mooi had het geweest als een initiatief als Buurtgezinnen er ook voor hen geweest zou zijn, zodat in een veel eerder stadium ook het gezin waar zij uitkomen ontlast kon worden.”

06-22294308

Rianne Theunissen – Coördinator gemeente Leudal

Rianne is de trotse moeder van vier zoontjes. Voorheen heeft ze gewerkt als leerkracht en als pedagogisch medewerker, inmiddels is ze bewust meer thuis bij haar jongens en is ze in Midden-Limburg docent voor Baby- en Kindergebaar.

“De afgelopen jaren heb ik zowel thuis als in mijn werk gemerkt dat ieder gezin (tijdelijk) overbelast kan raken. Iedere situatie is anders, het kan iedereen overkomen door welke reden dan ook. Daarom spreekt het me heel erg aan dat buurtgezinnen.nl kan zorgen voor hulp uit de buurt, op een laagdrempelige en alledaagse manier. Ik vind het mooi dat dit kan in de huidige maatschappij. Ondanks de drukte die vrijwel iedereen ervaart, wordt er geholpen vanuit een goed hart. Ik hoop dat dit ook in de gemeente Leudal gerealiseerd kan worden.

Ik heb altijd affiniteit gehad met kinderen die net wat extra hulp of aandacht konden gebruiken. Ook voor ouders is het fijn als er iemand is die hen even kan ontlasten. Ik vind het daarom een hele inspirerende uitdaging om hen allereerst een luisterend oor te bieden en vervolgens op zoek te gaan naar passende ondersteuning in de omgeving. Elk gezin dat geholpen kan worden, is er één. En dat stimuleert mij om me hier optimaal voor in te zetten.”

Backoffice

06-40025495

Jolanda van Eek – Backoffice medewerker

Jolanda is een reislustige onderneemster die achter de schermen zorg draagt voor een soepel verloop van Buurtgezinnen.nl.

“Leontine Bibo is een oude bekende van me en ik ken haar als een bevlogen ondernemer/werkgever. Ze vroeg me voor Buurtgezinnen.nl een website te bouwen en te onderhouden en van daaruit alle promotiematerialen te ontwikkelen. Daarnaast zorg ik voor de opmaak en verzending van nieuwsbrieven en advertenties en zorg ik voor de VOG-administratie en het onderhoud van de database. Zo ben ik met mijn bedrijf KEEK Mix een aantal uren per week actief voor Buurtgezinnen.nl.

Initiatieven als Buurtgezinnen.nl draag ik een warm hart toe, omdat het op een directe en persoonlijke manier een heel belangrijk probleem aanpakt. Geen bureaucratische organisatie maar werken met korte lijnen om zo te proberen erger te voorkomen. Dat kan zo'n levensgroot verschil maken voor veel kinderen en ouders.”

Corrie Mansvelder – Contractbeheer & financiële administratie

Corrie is een gedreven, sociale en ambitieuze vrouw, moeder en echtgenote en voor Buurtgezinnen.nl verantwoordelijk voor het contractbeheer en de financiële administratie.

“Mijn kracht en passie liggen in het structureren van administratieve processen en het ondersteunen van mensen daarin, zodat zij ruimte krijgen om hun eigen talenten te ontplooien. Met mijn eigen bedrijf Mansgenoeg Advies werk ik graag voor kleine tot middelgrote organisaties, waarbij persoonlijk contact hoog in het vaandel staat.

Buurtgezinnen.nl is zo’n organisatie, die ik een warm hart toedraag. Ik ben geraakt door de bevlogenheid van de mensen die er werken en onderschrijf de missie en visie van Buurtgezinnen.nl van harte. Ervoor zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien in hun eigen gezin, is meewerken aan de basisontwikkeling van een kind.”

06-18470071

Interview

Marianne van Eek – Communicatie

Marianne is altijd geïnteresseerd in haar medemens en wat hem/haar drijft. Ze runt haar eigen bedrijf Pen©eek, verzorgt zodoende o.a. de communicatie voor Buurtgezinnen.nl en was gedurende ruim twee jaar coördinator van Buurtgezinnen.nl in Dordrecht.

“Uit diverse onderzoeken blijkt steeds weer dat mensen meer dan bereid zijn elkaar de helpende hand toe te steken. Vaak weet men echter niet hoe en waar hun hulp gewenst is. Daarnaast is om hulp vragen geen teken van zwakte, maar getuigt het juist van zelfredzaamheid. Wat me zo aanspreekt in Buurtgezinnen.nl is de directe, concrete vorm van hulp. Laagdrempelig en toegankelijk. Je kunt zo al snel het verschil maken. En dat geeft een ontzettende goed gevoel.

Buurtgezinnen.nl is een jonge, snelgroeiende organisatie en ik ben trots dat ik daar een klein deel van uit mag maken. Het is een buitengewoon fijne club mensen om mee en voor te werken. Net als het werk als coördinator waarbij ik gezinnen in Dordrecht bij elkaar mocht brengen, ervaar ik het communicatiewerk als waardevol en dankbaar.”